• patron serwisu

GEO5 – Fundamenty bezpośrednie

Opis: 
Program stosowany do projektowania fundamentów bezpośrednich poddanych dowolnym obciążeniom. Wyznacza nośność pionową i poziomą oraz osiadanie i obrót fundamentów bezpośrednich, a także przeprowadza wymiarowanie zbrojenia podłużnego i zbrojenia na ścinanie (przebicie).
Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:
  Szeroki wybór teorii obliczeniowych (EC2, PN, IS, Brinch-Hansen).
  Szeroki wybór teorii dotyczących wyznaczania osiadania (Janbu, Buisman, Soft soil, z wykorzystaniem wskaźnika lub współczynnika ściśliwości, osiadanie wtórne według Lade'go).
  Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne).
  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.
  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.
  Wymiarowanie przekrojów żelbetowych zgodnie z wybranymi normami: EN 1992 (EC2), PN, BS, IS, ACI, CSN itp.
  Wybór kształtu fundamentu: z odsadzką, schodkowe, kołowe, osiowe i mimośrodowe i inne.
  Automatyczne wyznaczanie wymiarów fundamentu.
  Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego.
  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.
  Dowolna liczba kombinacji obciążeń.
  Modelowanie wody gruntowej.
  Modelowanie podsypki piaskowo-żwirowej.
  Analiza fundamentów na podłożu z odpływem, bez odpływu lub podłożu nieściśliwym.
  Pochyła podstawa fundamentu.
  Wyznaczanie wykresów naprężeń pod fundamentem na skutek połączonego zginania i rozciągania/ściskania.
  Analiza osiadania z wykorzystaniem modułu edometrycznego, opisanego za pomocą krzywej edometrycznej.

Produkty (0)