• patron serwisu

GEO5 – Stratygrafia 3D

Opis: 
Program GEO5 Stratygrafia przeznaczony jest do interpretacji wyników badań polowych (odwiertów, sondowań CPT, SPT i innych), generowania modeli 2D lub 3D oraz eksportu przekrojów lub profili do programów obliczeniowych pakietu GEO5 i programów CAD.
Rekomendowane wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1920×1080 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 3.3+ (Intel HD 500+, NVIDIA GeForce 300+, NVIDIA Quadro FX x700+, AMD Radeon HD 4000+), port USB, pamięć RAM 8 GB+.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:
■  Definiowanie oraz import wyników badań polowych – wierceń i badań in-situ.
■  Tworzenie profili geologicznych na podstawie interpretacji wyników badań polowych (CPT, SPT, DMT, DPT).
■  Tworzenie modeli podłoża 3D oraz 2D.
■  Proste modelowanie masywu gruntowego (uwarstwienie poziome, pochyłe, soczewki, nieciągłości).
■  Proste tworzenie profili i przekrojów geologicznych.
■  Eksport do wybranych programów GEO5 i programów CAD.
■  Tworzenie podstawowych dokumentacji geologicznych.
■  Profesjonalne dokumentowanie danych geologicznych za pomocą modułu Badania geotechniczne (Moduł pojawi się na rynku w maju 2018).

Produkty (0)