• patron serwisu

GEO5 – MES - Tunel

Opis: 
Program stosowany do analizy i projektowania tuneli, w szczególności wykonywanych metodą konwencjonalną (NATM). Moduł ten zawiera specjalistyczne narzędzia do definiowania obudowy tunelu, obszarów wzmocnionych za pomocą systemów kotwienia (kotwy iniekcyjne i skalne) lub z zastosowaniem iniekcji. Współczynnik relaksacji przypisany każdej fazie budowy umożliwia uwzględnienie efektu 3D przy modelowaniu wykopu.
Tunel jest modułem uzupełniającym programu MES, służącego do analizy różnorodnych zagadnień geotechnicznych.
Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.

Najważniejsze funkcje oraz możliwości programu:
■  Dwie możliwości modelowania obudowy (Elementy belkowe - 1D lub standardowe elementy 2D).
■  Możliwość definiowania geometrii obudowy w oddzielnym pre-procesorze z wykorzystaniem danych w formatach zewnętrznych (takich jak DXF).
■  Proste wprowadzanie obudowy do modelu masywu gruntowego/skalnego – korekta topologii oraz generowanie siatki elementów skończonych są w pełni automatyczne.
■  Dowolna liczba faz budowy.
■  Zastosowanie współczynnika relaksacji do modelowania efektu 3D przy realizacji wykopu.
■  Definiowanie przegubów na końcach elementów belkowych.
■  Definiowanie obciążeń temperaturowych na elementach belkowych.
■  Możliwość uwzględnienia pełzania gruntu.
■  Uwzględnianie skurczu obudowy.
■  Analiza obudowy docelowej poprzez zmianę parametrów geometrycznych (elementy 1D) lub poprzez zmianę parametrów obudowy pierwotnej w celu umożliwienia transferu naprężeń (elementy 2D).
■  Definiowanie punktów monitoringu w dowolnym miejscu modelu.
■  Graficzna prezentacja dystrybucji sił wewnętrznych w aktywnych elementach obudowy.
■  Automatyczne generowanie kotew utwierdzonych w obudowie.
■  Definiowanie kotwienia w postaci obszaru wzmocnienia masywu gruntowego (obszar kotwiony).

Produkty (0)