• patron serwisu

Płyty ze styropianu FASADA CLASSIC gr. 20 mm

Przeznaczenie : ściany osłonowe (izolacja w systemie ETICS), ściany trójwarstwowe (ze szczeliną zamkniętą/otwartą), ściany działowe, dachy strome (pod i między krokwiami), stropodachy (wentylowane)
Rodzaj polistyrenu : ekspandowany
Grubość [mm] : 20
Długość [mm] : 1000
Szerokość [mm] : 500
Powierzchnia płyt : gładka lub rowkowana
Wykończenie krawędzi : proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - gębokość frezu 16 mm
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] : 0,045
Opór cieplny [m²K/W] : 0,40
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] : ≥ 0,050
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni [N/mm²] : ≥ 0,080
Reakcja na ogień : klasa E
Krótkotrwała nasiąkliwość wody (V/V) [%] : ≤ 0,5 kg/m²
Dopuszczalne odchylenia wymiarów [%] : ±1/±2/±2 mm (grubość/długość/szerokość)
Opakowanie (gr. płyty w mm/ilość szt. w paczce) : 20/30 (płyty proste)
Opakowanie (pow. w m²/gr. płyty w mm) : 15,0/20 (płyty proste)
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 13163, PN-EN ISO 11925-2
Opis:  Płyty FASADA CLASSIC gr. od 20 do 300 mm mogą być stosowane w aplikacjach niewymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych. Sprawdzają się najlepiej w miejscach takich jak: ściany wykonywane metodą „lekką mokrą” (BSO, ETICS) lub „lekką suchą”, powierzchnie ścian szkieletowych, wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstawanie mostków cieplnych, loggie balkonowe, ściany warstwowe, ściany szczelinowe z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną, szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach, podłogi na legarach oraz w wewnętrznych ściankach działowych.

Produkty (0)