• patron serwisu

Płyty ze styropianu Fasada Classic gr. 20 mm

Przeznaczenie : ściany osłonowe (izolacja w systemie ETICS), ściany trójwarstwowe (ze szczeliną zamkniętą/otwartą), ściany działowe, dachy strome (pod i między krokwiami), stropodachy (wentylowane)
Rodzaj polistyrenu : ekspandowany
Grubość [mm] : 20
Długość [mm] : 1000 (na indywidualne zamówienie płyty dł. do 6000 mm)
Szerokość [mm] : 500 (na indywidualne zamówienie płyty szer. do 1200 mm)
Wykończenie krawędzi : proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - gębokość frezu 16 mm
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] : 0,045
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] : ≥ 0,050
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni [N/mm²] : ≥ 0,080
Reakcja na ogień : klasa E
Opis:  Płyty Fasada Classic gr. od 20 do 300 mm mogą być stosowane w aplikacjach niewymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych. Sprawdzają się najlepiej w miejscach takich jak: ściany wykonywane metodą „lekką mokrą” (BSO, ETICS) lub „lekką suchą”, powierzchnie ścian szkieletowych, wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstawanie mostków cieplnych, loggie balkonowe, ściany warstwowe, ściany szczelinowe z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną, szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach, podłogi na legarach oraz w wewnętrznych ściankach działowych.

Produkty (0)