• patron serwisu

Płyty ze styropianu Fasada FS 15 gr. 10 mm

Przeznaczenie : ściany osłonowe (izolacja w systemie ETICS), ściany trójwarstwowe (ze szczeliną zamkniętą/otwartą), ściany działowe, dachy strome (pod i między krokwiami), stropodachy (wentylowane)
Rodzaj polistyrenu : ekspandowany
Grubość [mm] : 10
Długość [mm] : 1000
Szerokość [mm] : 500
Wykończenie krawędzi : proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] : 0,038
Opór cieplny [m²K/W] : 0,25
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] : ≥ 0,115
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym : ≥ 0,070
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni [N/mm²] : ≥ 0,100
Reakcja na ogień : klasa E
Krótkotrwała nasiąkliwość wody (V/V) [%] : ≤ 0,5 kg/m²
Dopuszczalne odchylenia wymiarów [%] : ±1/±2/±2 mm (grubość/długość/szerokość)
Opakowanie (gr. płyty w mm/ilość szt. w paczce) : 10/60 (płyty proste)
Opakowanie (pow. w m²/gr. płyty w mm) : 30,0/10 (płyty proste)
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 13163, PN-EN ISO 11925-2
Opis:  Płyty FASADA FS 15 o grubościach od 10 do 300 mm mogą być stosowane w aplikacjach niewymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych. Sprawdzają się najlepiej w miejscach takich jak: ściany wykonywane metodą „lekką mokrą” (BSO, ETICS) lub „lekką suchą”, powierzchnie ścian szkieletowych, wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstawanie mostków cieplnych, loggie balkonowe, ściany warstwowe, ściany szczelinowe z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną, szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach, podłogi na legarach oraz w wewnętrznych ściankach działowych.

Produkty (0)