• patron serwisu

Płyty ze styropianu FASADA GRAFIT gr. 300 mm

Przeznaczenie : ściany osłonowe (izolacja w systemie ETICS), ściany szkieletowe, ściany trójwarstwowe (ze szczeliną zamkniętą/otwartą), dachy strome (pod i między krokwiami), wieńce, ościeża, nadproża
Rodzaj polistyrenu : ekspandowany
Grubość [mm] : 300
Długość [mm] : 1000
Szerokość [mm] : 500
Powierzchnia płyt : rowkowana
Wykończenie krawędzi : proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] : 0,031
Opór cieplny [m²K/W] : 9,65
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] : ≥ 0,100
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni [N/mm²] : ≥ 0,100
Reakcja na ogień : klasa E
Krótkotrwała nasiąkliwość wody (V/V) [%] : ≤ 0,5 kg/m²
Dopuszczalne odchylenia wymiarów [%] : ±1/±2/±2 mm (grubość/długość/szerokość)
Opakowanie (gr. płyty w mm/ilość szt. w paczce) : 300/2 (płyty proste)
Opakowanie (pow. w m²/gr. płyty w mm) : 1,0/300 (płyty proste)
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 13163, PN-EN ISO 11925-2
Opis:  Płyty FASADA GRAFIT o grubościach od 10 do 300 mm charakteryzują się przede wszystkim podwyższonymi parametrami izolacyjności cieplnej, dzięki czemu istnieje możliwość stosowania mniejszych grubości, przy zapewnieniu wymaganych właściwości termoizolacyjnych. Płyty wykorzystywane są m.in. przy ocieplaniu logii balkonowych, ościeży i nadproży oraz we wszystkich miejscach, gdzie wymagana jest jak najmniejsza grubość termoizolacji. Szczególnie polecane do termoizolacji budynków energooszczędnych i pasywnych.

Produkty (0)