• patron serwisu

Płyty ze styropianu PARKING EXPERT gr. 10 mm

Przeznaczenie : podłogi ogrzewane, poddasza (użytkowe, nieużytkowe), stropodachy (wentylowane, niewentylowane), dachy strome (pod pokrycia z dachówki), ściany piwniczne (z izolacją przeciwwodną), tarasy, balkony, parkingi na dachach
Rodzaj polistyrenu : ekspandowany
Grubość [mm] : 10
Długość [mm] : 1000
Szerokość [mm] : 500
Powierzchnia płyt : gładka lub rowkowana
Wykończenie krawędzi : proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] : 0,035
Opór cieplny [m²K/W] : 0,25
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] : ≥ 0,250
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym : ≥ 0,200
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni [N/mm²] : ≥ 0,100
Maks. obciążenie użytkowe [N/mm²] : 0,060
Reakcja na ogień : klasa E
Krótkotrwała nasiąkliwość wody (V/V) [%] : ≤ 0,5 kg/m²
Dopuszczalne odchylenia wymiarów [%] : ±2/±3/±3 mm (grubość/długość/szerokość)
Opakowanie (gr. płyty w mm/ilość szt. w paczce) : 10/60 (płyty proste)
Opakowanie (pow. w m²/gr. płyty w mm) : 30,0/10 (płyty proste)
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 13163, PN-EN ISO 11925-2
Opis:  Płyty PARKING EXPERT o grubościach od 10 do 300 mm stosowane w miejscach wymagających przenoszenia większych obciążeń mechanicznych. Polecane do izolacji m.in. podłóg w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i użyteczności publicznej, podłóg na gruncie i w systemie ogrzewania podłogowego, cokołów w systemach ETICS (w metodzie „lekkiej mokrej”), ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną.

Produkty (0)