• patron serwisu

Płyty ze styropianu FASADA EKO GRAFIT gr. 10 mm

Przeznaczenie : ściany osłonowe (izolacja w systemie ETICS), ściany szkieletowe, ściany trójwarstwowe (ze szczeliną zamkniętą/otwartą), dachy strome (pod i między krokwiami), wieńce, ościeża, nadproża
Rodzaj polistyrenu : ekspandowany
Grubość [mm] : 10
Długość [mm] : 1000
Szerokość [mm] : 500
Wykończenie krawędzi : proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] : 0,033
Opór cieplny [m²K/W] : 0,30
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] : ≥ 0,075
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni [N/mm²] : ≥ 0,080
Reakcja na ogień : klasa E
Krótkotrwała nasiąkliwość wody (V/V) [%] : ≤ 0,5 kg/m²
Dopuszczalne odchylenia wymiarów [%] : ±1/±2/±2 mm (grubość/długość/szerokość)
Opakowanie (gr. płyty w mm/ilość szt. w paczce) : 10/60 (płyty proste)
Opakowanie (pow. w m²/gr. płyty w mm) : 30,0/10 (płyty proste)
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 13163, PN-EN ISO 11925-2
Opis:  Płyty FASADA EKO GRAFIT o grubościach od 10 do 300 mm charakteryzują się przede wszystkim podwyższonymi parametrami izolacyjności cieplnej, dzięki czemu istnieje możliwość stosowania mniejszych grubości, przy zapewnieniu wymaganych właściwości termoizolacyjnych. Płyty wykorzystywane są m.in. przy ocieplaniu logii balkonowych, ościeży i nadproży oraz we wszystkich miejscach, gdzie wymagana jest jak najmniejsza grubość termoizolacji. Szczególnie polecane do termoizolacji budynków energooszczędnych i pasywnych.

Produkty (0)