• patron serwisu

Płyty ze styropianu PODŁOGA/DACH EXPERT gr. 10 mm

Przeznaczenie : podłogi na stropie, podłogi na gruncie, podłogi ogrzewane, poddasza (użytkowe, nieużytkowe), stropodachy (wentylowane, niewentylowane), dachy strome (pod pokrycia z dachówki), ściany piwniczne (z izolacją przeciwwodną), tarasy, balkony
Rodzaj polistyrenu : ekspandowany
Grubość [mm] : 10
Długość [mm] : 1000
Szerokość [mm] : 500
Powierzchnia płyt : gładka lub rowkowana
Wykończenie krawędzi : proste lub na zakładkę;
płyty gr. ≥ 40 mm - głębokość frezu 16 mm
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] : 0,038
Opór cieplny [m²K/W] : 0,25
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] : ≥ 0,125
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym : ≥ 0,080
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni [N/mm²] : ≥ 0,100
Maks. obciążenie użytkowe [N/mm²] : 0,024
Reakcja na ogień : klasa E
Krótkotrwała nasiąkliwość wody (V/V) [%] : ≤ 0,5 kg/m²
Dopuszczalne odchylenia wymiarów [%] : ±2/±3/±3 mm (grubość/długość/szerokość)
Opakowanie (gr. płyty w mm/ilość szt. w paczce) : 10/60 (płyty proste)
Opakowanie (pow. w m²/gr. płyty w mm) : 30,0/10 (płyty proste)
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 13163, PN-EN ISO 11925-2
Opis:  Płyty PODŁOGA/DACH EXPERT o grubościach od 10 do 300 mm stosowane w miejscach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych. Wykorzystywane w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej do izolacji: podłóg na gruncie, podłóg na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji, stropów wewnętrznych między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, stropów nad przejazdami czy tarasów i balkonów.

Produkty (0)