• patron serwisu

Płyty ze styropianu TONOPIAN EPS T 38-3

Przeznaczenie : podłogi pływające
Rodzaj polistyrenu : ekspandowany
Grubość [mm] : 38
Długość [mm] : 1000
Szerokość [mm] : 500
Wykończenie krawędzi : proste
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] : 0,043
Opór cieplny [m²K/W] : 0,85
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] : ≥ 0,050
Maks. obciążenie użytkowe [N/mm²] : 0,004
Reakcja na ogień : klasa E
Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego dźwięków Lw [dB] : 29/31 (dla jastrychu o grubości 40/60 mm)
Dopuszczalne odchylenia wymiarów [%] : -5 do +15/±0,6/±0,6 (grubość/długość/szerokość)
Opakowanie (gr. płyty w mm/ilość szt. w paczce) : 38/16
Opakowanie (pow. w m²/gr. płyty w mm) : 8,0/38
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 13163, PN-EN ISO 11925-2
Opis:  Płyty ze styropianu TONOPIAN EPS T 4,0 wykorzystywane są jako izolacja akustyczna od dźwięków uderzeniowych. Stosuje się je do izolacji akustycznej stropów, poprzez zastosowanie dwuwarstwowego układu, zwanego „podłogą pływającą”, zapewniającą doskonałe tłumienie dźwięków uderzeniowych (do 31 dB). Gr. płyty pod obciążeniem wynosi 35 mm.

Produkty (0)