• patron serwisu

FORGEO – PaleZbrojenie

Opis: 
Program FORGEO PaleZbrojenie służy do obliczania nośności konstrukcyjnej pala zgodnie z Eurokodem 2, w zależności od siły poprzecznej, siły osiowej i momentu zginającego.

Opis programu:
■  Program oblicza zbrojenie pala o przekroju okrągłym i kwadratowym zgodnie z Eurokodem 2. Obliczenia obejmują zbrojenie główne pala oraz strzemiona (spiralę).
■  Obliczenia przeprowadzane są wariantowo – jednocześnie dla wszystkich typowych średnic prętów zbrojeniowych. Umożliwia to optymalny wybór ilości zbrojenia.
■  Program automatycznie wyznacza wymaganą liczbę prętów zbrojenia głównego oraz dokonuje analizy rozstawu strzemion (spirali).
■  Wyniki obliczeń prezentowane są w formie graficznej. Obejmują wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala wraz z oznaczeniem granicznego momentu zginającego oraz granicznych sił osiowych w palu.

Zakres obliczeń:
■  Zbrojenie główne pala oraz strzemiona (spirala).
■  Zestawienie porównawcze różnych wariantów zbrojenia pala.
■  Wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala.
■  Wartości graniczne momentu zginającego i siły osiowej.
■  Odkształcenia stali zbrojeniowej i betonu.

Materiały informacyjne:
■  Film
■  Broszura

Produkty (0)