• patron serwisu

FORGEO – ScanCPT

Opis: 
Program FORGEO ScanCPT służy do automatycznego odczytu wartości liczbowych bezpośrednio z wykresu sondowania i zapisu wartości liczbowych do Excela.

Opis programu:
●  Program umożliwia automatyczny odczyt wartości liczbowych sondowania CPT bezpośrednio z pliku PDF, a także innych plików graficznych (PNG, JPG, BMP, GIF) i zapis wartości liczbowych do Excela.
●  Po kliknięciu na krzywą sondowania następuje całkowicie automatyczny odczyt wartości liczbowych oporu stożka sondy, które zapisywane są do Excela. Dla gruntu spoistego wyznaczana jest dodatkowo wytrzymałość gruntu na ścinanie zgodnie z normą PN-B-04452:2002.
●  Odczytane z wykresu opory stożka sondy są wartościami rzeczywistymi. Umożliwia to wyznaczenie optymalnej nośności i osiadania pala programem FORGEO PaleCPT – tj. bez konieczności uśredniania parametrów gruntu.

Zakres obliczeń:
●  Automatyczny odczyt wartości liczbowych sondowania CPT bezpośrednio z pliku PDF i innych plików graficznych (PNG, JPG, BMP, GIF).
●  Edycja odczytanych wartości (dodawanie, przesuwanie, usuwanie punktów).
●  Wyznaczanie wytrzymałości gruntu spoistego na ścinanie zgodnie z normą PN-B-04452:2002.
●  Zapis wartości liczbowych oporu stożka sondy i wytrzymałości gruntu na ścinanie do Excela.

Materiały informacyjne:
●  Film
●  Broszura

Produkty (0)