• patron serwisu

FORGEO – PaleCPT

Opis: 
Program FORGEO PaleCPT służy do obliczania nośności i osiadania pali fundamentowych zgodnie z dwiema wiodącymi metodami europejskimi – niemiecką EAP i francuską LCPC. Obliczenia przeprowadzane są w oparciu o sondowania statyczne CPT.

Opis programu:
●  Program wyznacza nośność pali wciskanych i wyciąganych zgodnie z dwiema wiodącymi metodami obliczeń – niemiecką EAP i francuską LCPC. Obliczenia przeprowadzane są jednocześnie dla obu metod.
●  Program oblicza osiadanie pala w fazie eksploatacji oraz podczas próbnego obciążenia statycznego. Prezentowana jest krzywa osiadania pala w różnych stopniach obciążenia.
●  Program umożliwia odczyt danych gruntowych z dowolnego wykresu sondowania CPT. Moduł graficzny importuje do programu sondowanie CPT wyświetlane na ekranie komputera.
●  Wyniki obliczeń prezentowane są interaktywnie w formie graficznej. Przedstawiany jest przyrost nośności pala wraz z głębokością oraz krzywa osiadania pala. Podgląd graficzny wyników obliczeń prezentowany jednocześnie dla obu metod ułatwia dobór optymalnej długości pala w analizowanych warunkach gruntowych.

Zakres obliczeń:
●  Nośność pali wciskanych i wyciąganych.
●  Krzywa osiadania pala w fazie eksploatacji oraz podczas próbnego obciążenia statycznego.
●  Osiadanie pala dla dowolnego obciążenia charakterystycznego.
●  Analiza warunków geotechnicznych pod podstawą pala.

Materiały informacyjne:
●  Film
●  Broszura

Produkty (0)