• patron serwisu

FORGEO – PaleKx

Opis: 
Program FORGEO PaleKx służy do obliczania sił przekrojowych i zbrojenia pala obciążonego siłą poziomą i momentem zginającym. Obliczenia przeprowadzane są w oparciu o podstawowe rozpoznanie geotechniczne obejmujące rodzaj gruntu oraz stopień zagęszczenia/plastyczności.

Opis programu:
●  Program oblicza siły przekrojowe i zbrojenie pala zagłębionego w podłożu gruntowym, pod obciążeniem siłą poziomą i momentem zginającym.
●  Obliczenia sił przekrojowych przeprowadzane są z uwzględnieniem zjawiska uplastyczniania gruntu i odwzorowują rzeczywistą współpracę pali fundamentowych z podłożem gruntowym.
●  Obliczenia zbrojenia pala wykonywane są wariantowo – jednocześnie dla wszystkich typowych średnic prętów zbrojeniowych. Umożliwia to optymalny wybór rodzaju zbrojenia.
●  Program posiada autorski schemat fundamentu, który różnicuje obliczenia w zależności od lokalizacji pala w fundamencie oraz kierunku działania obciążenia poziomego.
●  Wyniki obliczeń prezentowane są w formie graficznej. Obejmują wykresy sił przekrojowych i przemieszczenia pala, a także wykresy nośności konstrukcyjnej trzonu pala.

Zakres obliczeń:
●  Wykres momentu zginającego, siły poprzecznej i przemieszczenia pala.
●  Wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala.
●  Uwzględnienie zjawiska uplastycznienia gruntu.
●  Zróżnicowanie wyników w zależności od lokalizacji pala w fundamencie.

Materiały informacyjne:
●  Film
●  Broszura

Produkty (0)