• patron serwisu

Zaprawa naprawcza i ochronna Immerseal WP2

Powierzchnia : beton, żelbet, ceramika
Rodzaj : zaprawa
Składnik podstawowy : cement
Postać handlowa : proszek
Proporcje mieszania [dm³/kg] : 3,75 (±0,25 dm³)/25 (sucha mieszanka)
Uziarnienie [mm] : 0,06-3,00
Zużycie : 2,1 kg/m²/mm; 2100 kg/m³ (orientacyjne zużycie suchej mieszanki)
Grubość warstwy [mm] : 10-30 (powierzchnie poziome i pionowe),
do 15 lub 25 (powierzchnie sufitowe),
40 łączna grubość wartsw
Czas zużycia [min] : 90 (5°C), 60 (20°C), 45 (25°C)
Temperatura stosowania [°C] : w przypadku prac w temp. < +5°C prośba o kontakt z doradcą technicznym
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 5 (po 1 dniu, 10°C),
20 (po 7 dniach, 10°C),
40 (po 28 dniach, 10°C),
18 (po 1 dniu, 20°C),
30 (po 7 dniach, 20°C),
53 (po 28 dniach, 20°C)
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] : 1,0 (po 1 dniu, 10°C),
4,0 (po 7 dniach, 10°C),
7,3 (po 28 dniach, 10°C),
2,0 (po 1 dniu, 20°C),
6,8 (po 7 dniach, 20°C),
8,4 (po 28 dniach, 20°C)
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : 1,5-3,0/0,7-1,5 (wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego/ceglanego po 28 dniach badana metodą "pull-off")
Wodoszczelność [m] : klasa wodoszczelności W12; przy ciśnieniu 1,2 MPa brak przecieków przy ciśnieniu pozytywnym i negatywnym
Reakcja na ogień : klasa A1
Sposób aplikacji : ręczny, mechaniczny przy użyciu pomp
Opakowanie [kg] : 25 (worek papierowy wzmocniony folią PE)
Trwałość : 12 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie : w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN1504-3, PN-EN 13529, PN-EN 13295, PN-EN 1015-17, DVGW W 300 typ I
Opis: 
Zaprawa naprawcza i ochronna Immerseal WP2 to mineralna zaprawa na bazie cementowej. Przeznaczona do napraw ubytków w zbiornikach, magazynowania wody przeznaczonej do spożycia. Wodoszczelna zaprawa, uszczelniająca, naprawcza i ochronna, nadaje się także do tworzenia oraz renowacji konstrukcji obciążonych wodą. Cechuje się dużą wytrzymałością (klasa R4).
Stosowana w:
●  infrastrukturze wodnej przeznaczonej do spożycia - zbiorniki wodne, zbiorniki wody p-poż., studnie, baseny monolityczne;
●  infrastrukturze (sieci) wodnej przeznaczonej do spożycia;
●  budownictwie: przemysłowym, hydrotechnicznym, energetycznym;
●  naprawie oraz do przedłużania trwałości elementów betonowych, żelbetowych infrastruktury nadziemnej;
●  naprawie oraz do przedłużania trwałości elementów betonowych, żelbetowych oraz ceglanych infrastruktury podziemnej;
●  odbudowie otuliny prętów zbrojeniowych;
●  naprawie konstrukcyjnej i niekonstrukcyjnej elementów betonowych/żelbetowych.
Cechy szczególne:
●  z dodatkiem mikrokrzemionki - poprawia właściwości mechaniczne, zwiększenie przyczepności;
●  zwiększa ochronę powierzchniową - podwyższona odporność na hydrolizę;
●  dzięki wysokiej wytrzymałości doskonale sprawdzi się podczas napraw konstrukcyjnych - klasa R4;
●  spełnia wymagania wg DVGW W 300 typ I - zbiorniki do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia;
●  mrozoodporność F200 zgodnie z procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12;
●  ogranicza wnikanie chlorków;
●  nie zawiera polimerów.

Produkty (0)