• patron serwisu

Wysokowytrzymały beton Immerbeton SCC 50/5

Powierzchnia : beton, żelbet
Rodzaj : zaprawa
Postać handlowa : proszek
Proporcje mieszania [dm³/kg] : 2,6 (±0,2 dm³)/25 (sucha mieszanka)
Uziarnienie [mm] : 0,01-5,00
Zużycie : 2,1 kg/m²/mm; 2100 kg/m³ (orientacyjne zużycie suchej mieszanki)
Grubość warstwy [mm] : 20-90
Czas zużycia [min] : 60 (5°C), 35 (20°C), 25 (25°C)
Temperatura stosowania [°C] : w przypadku prac w temp. < +5°C oraz > +30°C prośba o kontakt z doradcą technicznym
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 5 (po 1 dniu, 10°C),
20 (po 7 dniach, 10°C),
30 (po 28 dniach, 10°C),
12 (po 1 dniu, 20°C),
40 (po 7 dniach, 20°C),
65 (po 28 dniach, 20°C)
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] : 1,0 (po 1 dniu, 10°C),
3,0 (po 7 dniach, 10°C),
4,0 (po 28 dniach, 10°C),
4,3 (po 1 dniu, 20°C),
5,0 (po 7 dniach, 20°C),
9,0 (po 28 dniach, 20°C)
Wodoszczelność [m] : klasa wodoszczelności W12
Reakcja na ogień : klasa A1
Sposób aplikacji : ręczny, mechaniczny przy użyciu pomp
Opakowanie [kg] : 25 (worek papierowy wzmocniony folią PE)
Trwałość : 12 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie : w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia
Opis: 
Wysokowytrzymały beton Immerbeton SCC 50/5 samozagęszczalny, pozwala tworzyć wysokojakościowe estetycznie wyglądające konstrukcje. Nie wymaga wibrowania, co znacznie przyspiesza pracę oraz obniża także pracownicze koszty inwestycji. Stosowany do wypełniania gęstego zbrojenia oraz konstrukcji o niestandardowych kształtach. Immerbeton SCC wyróżnia się także wysoką odpornością na karbonatyzacje, mrozoodpornością, wodoszczelnością oraz wytrzymałością.
Stosowany:
●  w elementach betonowych/żelbetowych w tym bezpośrednio obciążonych ruchem;
●  jako wypełnienie ubytków w betonie;
●  do naprawy elementów betonowych/żelbetowych metodą betonowania;
●  do betonowania bez możliwości wibrowania.
Cechy szczególne:
●  płynna konsystencja – umożliwia przenikanie nawet przez bardzo gęste zbrojenie oraz tworzenie konstrukcji o skomplikowanych kształtach;
●  nie wymaga wibrowania – materiał sam się zagęszcza i odpowietrza pod wpływem własnej masy;
●  niski współczynnik wody do cementu;
●  wysoka jakość powstałych elementów – dokładne/szczelne wypełnianie szalunków (bez pęcherzy czy raków);
●  bardzo dobra użytkowość oraz urabialność – sprawne rozprowadzanie betonu, także na większych powierzchniach;
●  estetyczna gładka, jednorodna powierzchnia po związaniu;
●  wytrzymałość po 28 dniach odpowiada klasie betonu C50/60;
●  niski skurcz;
●  lepsza w porównaniu z tradycyjnym betonem odporność na warunki środowiskowe;
●  może być wykorzystywany jako beton architektoniczny.

Produkty (0)