• patron serwisu

Ekspansywna zaprawa do podlewek Immergrout VM 80/5

Powierzchnia : beton, granit, wapień, żelbet
Rodzaj : zaprawa
Postać handlowa : proszek
Proporcje mieszania [dm³/kg] : 3,0/25 (sucha mieszanka)
Uziarnienie [mm] : 0,06-5,00
Zużycie : 1,9 kg/m²/mm; 1900 kg/m³ (orientacyjne zużycie suchej mieszanki)
Grubość warstwy [mm] : 15-100
Czas zużycia [min] : 25 (25°C), 30 (7°C)
Temperatura stosowania [°C] : w przypadku prac w temp. < +5°C oraz > +30°C prośba o kontakt z doradcą technicznym
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 30 (po 1 dniu),
50 (po 7 dniach),
70 (po 28 dniach),
> 70 (po 90 dniach)
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] : 6,0 (po 1 dniu),
8,0 (po 7 dniach),
9,0 (po 28 dniach),
> 9,0 (po 90 dniach)
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : 2,0 (wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach metodą "pull&off")
Wodoszczelność [m] : klasa wodoszczelności W12
Reakcja na ogień : klasa A1
Sposób aplikacji : ręczny, mechaniczny przy użyciu pomp
Opakowanie [kg] : 25 (worek papierowy wzmocniony folią PE)
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 13529
Opis: 
Immergrout VM 80/5 to najwyższej jakości, ekspansywna, płynna, szybkowiążąca, wysokowytrzymała zaprawa do montażu i kotwienia elementów stalowych oraz prefabrykowanych w betonie. Stosowana do wykonywania wypełnień, zalewania elementów torowych, podlewek pod łożyska mostowe. Dzięki wysokiej wytrzymałości i odporności na drgania, czy uderzenia może być stosowana także w przypadku elementów obciążonych dynamicznie. Znakomicie nada się do wykonywania wszelkiego rodzaju zakotwień, montażu oraz osadzania w betonie elementów stalowych.
Najczęściej stosowana jest w:
●  infrastrukturze energetycznej (np. słupy, wieże elektrowni wiatrowych);
●  budownictwie kubaturowym (np. hale produkcyjne, magazyny, budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, stadiony);
●  budownictwie przemysłowym (np. kominy żelbetowe, chłodnie kominowe i wentylatorowe, silosy, pylony);
●  budownictwie hydrotechnicznym (np. oczyszczalnie ścieków, nabrzeża, zbiorniki, zapory, śluzy, jazy);
●  jako podlewki słupów stalowych, prefabrykatów żelbetowych;
●  jako podlewki urządzeń i elementów obciążonych dynamicznie tj. turbiny, silniki, sprężarki, szyny;
●  montażu prefabrykatów (wykonanych z betonu, żelbetonu zamienia naturalnego), kotew, prętów, sklejanie elementów budowlanych itp.;
●  kotwieniu i osadzaniu (prętów, śrub, barierek, słupów);
●  jako wypełnienie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych;
●  naprawach konstrukcji betonowych i żelbetowych metodą zalewową (wypełnianie ubytków, pustek, szczelin).
Cechy szczególne:
●  wysokie parametry wytrzymałościowe – wczesne i końcowe; po 24h odpowiada klasie betonu C25/30;
●  początek wiązania następuje już po 4–8 h (w temp +5/+30oC);
●  ma bardzo niski skurcz i kontrolowaną ekspansję – pęcznienie podczas twardnienia (stopień pęcznienia po 12h < 0,1% objętości);
●  samorozlewna, płynna konsystencja – doskonale wypełnia puste przestrzenie;
●  bardzo dobra przyczepność do podłoża – beton, kamień, skała;
●  na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych;
●  nie powoduje korozji elementów metalowych;
●  materiał jest odporny na drgania, wibracje, uderzenia – dlatego może być wykorzystywany także w konstrukcjach obciążonych dynamicznie (turbiny, silniki, sprężarki, szyny);
●  ogranicza wnikanie chlorków;
●  odporna na karbonatyzacje.

Produkty (0)