• patron serwisu

PWW-SU ścienna płyta warstwowa gr. 160 mm

Rodzaj : ścienne
Materiał rdzenia : wełna mineralna
Gęstość rdzenia [kg/m³] : 100
Grubość rdzenia [mm] : 160
Szerokość płyty [mm] : 1050 (opcjonalnie 1000)
Długość płyty [mm] : 2000–10000
Masa 1 m² [kg] : 24,4
Materiał okładzin : blacha stalowa
Wykończenie powierzchni : lakier poliestrowy gr. 25 μm lub inne powłoki dobierane zgodnie z normą PN-EN 10169, ich trwałością oraz warunkami stosowania
Grubość blachy (zew./wew.) [mm] : 0,5–0,6/0,5–0,6
Kolory okładzin : wg palety RAL
Łączenie płyt : pióro-wpust, zamek ukryty
Współczynnik przenikania ciepła Uc [W/m²K] : 0,25
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB] : 31
Reakcja na ogień : klasa A2-s1,d0
Klasa odporności ogniowej : EI 30
Normy, certyfikaty, aprobaty : Znak CE – zgodność z Normą Europejską PN-EN 14509
Opis: 
Płyta warstwowa ścienna 160 mm z ukrytym łącznikiem PWW-SU stosowana jest do wykonywania ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych ścian działowych na konstrukcji szkieletowej, jedno- lub wieloprzęsłowej. Łącznik zostaje ukryty w odpowiednio wyprofilowanej krawędzi wzdłużnej płyty tworząc charakterystyczny dla danego systemu zamek, zapewniający estetyczny wygląd elewacji. Montaż płyty można wykonać zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym, jednakże przy układzie poziomym system ten wymaga dodatkowych obróbek na połączeniu płyt. Jej rdzeń stanowi wełna mineralna (skalna, niepalna, o układzie włókien lamelowym) o gęstości 100 kg/m3. Dzięki swoim właściwościom, tj. przede wszystkim wysokim parametrom ogniowym, płytę można stosować do budowy obiektów o zaostrzonych wymaganiach w zakresie odporności ogniowej. Płyta warstwowa ścienna 160 mm PWW-SU jest kompatybilna z płytą ścienną z rdzeniem poliizocyjanurowym typu PW PIR-SU.
W szczególności płyty PWW-SU mogą być wykorzystywane do budowy m.in.:
●  obiektów wymagających wysokiej odporności ogniowej oraz izolacyjności akustycznej
●  zakładów przemysłu spożywczego i przetwórstwa mięsnego
●  hal magazynowych i produkcyjnych
●  salonów samochodowych wraz z obiektami towarzyszącymi
●  obiektów przemysłowych, biurowych i socjalnych
●  pawilonów handlowo-usługowych.
Więcej informacji nt. produktu na stronie: paneltech.pl/plyty-scienne-welna-pww-su#160

Produkty (0)