• patron serwisu

PWW-S lite ścienna płyta warstwowa gr. 180 mm

Rodzaj : ścienne
Materiał rdzenia : wełna mineralna
Gęstość rdzenia [kg/m³] : 85
Grubość rdzenia [mm] : 180
Szerokość płyty [mm] : 1130 (opcjonalnie 1000 lub 1050)
Długość płyty [mm] : 2000–10000
Masa 1 m² [kg] : 23,4
Materiał okładzin : blacha stalowa
Wykończenie powierzchni : lakier poliestrowy gr. 25 μm lub inne powłoki dobierane zgodnie z normą PN-EN 10169, ich trwałością oraz warunkami stosowania
Grubość blachy (zew./wew.) [mm] : 0,5–0,6/0,5–0,6
Kolory okładzin : wg palety RAL
Łączenie płyt : pióro-wpust
Współczynnik przenikania ciepła Uc [W/m²K] : 0,21
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB] : 31
Reakcja na ogień : klasa A2-s1,d0
Klasa odporności ogniowej : EI 120
Normy, certyfikaty, aprobaty : Znak CE – zgodność z Normą Europejską PN-EN 14509
Opis: 
Płyta warstwowa ścienna 180 mm z widocznym łącznikiem PWW-S lite stosowana jest do wykonywania ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych ścian działowych na konstrukcji szkieletowej, jedno- lub wieloprzęsłowej. Montaż płyty można wykonać zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Jej rdzeń stanowi wełna mineralna (skalna, niepalna, o układzie włókien lamelowym) o gęstości 85 kg/m3. Dzięki swoim właściwościom, tj. przede wszystkim wysokim parametrom ogniowym, płytę można stosować do budowy obiektów o zaostrzonych wymaganiach w zakresie odporności ogniowej. Płyta warstwowa ścienna 180 mm PWW-S lite jest kompatybilna z płytą ścienną z rdzeniem poliizocyjanurowym typu PW PIR-S oraz z płytą ścienną z rdzeniem styropianowym typu PWS-S.
W szczególności płyty PWW-S lite mogą być wykorzystywane do budowy m.in.:
●  obiektów wymagających wysokiej odporności ogniowej oraz izolacyjności akustycznej
●  zakładów przemysłu spożywczego i przetwórstwa mięsnego
●  hal magazynowych i produkcyjnych
●  salonów samochodowych wraz z obiektami towarzyszącymi
●  obiektów przemysłowych, biurowych i socjalnych
●  pawilonów handlowo-usługowych.
Więcej informacji nt. produktu na stronie: paneltech.pl/plyty-scienne-welna-pww-s-2#180

Produkty (0)