• patron serwisu

PWW-S ścienna płyta warstwowa gr. 200 mm

Rodzaj : ścienne
Materiał rdzenia : wełna mineralna
Gęstość rdzenia [kg/m³] : 100
Grubość rdzenia [mm] : 200
Szerokość płyty [mm] : 1130 (opcjonalnie 1000 lub 1050)
Długość płyty [mm] : 2000–10000
Masa 1 m² [kg] : 28,1
Materiał okładzin : blacha stalowa powlekana lakierem poliestrowym gr. 25 μm lub inne powłoki dobierane zgodnie z normą PN-EN 10169, ich trwałością oraz warunkami stosowania
Grubość blachy (zew./wew.) [mm] : 0,5–0,6/0,5–0,6
Kolory okładzin : wg palety RAL
Łączenie płyt : pióro-wpust
Współczynnik przenikania ciepła Uc [W/m²K] : 0,20
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB] : 34
Reakcja na ogień : klasa A2-s1,d0
Klasa odporności ogniowej : EI 120
Normy, certyfikaty, aprobaty : Znak CE – zgodność z Normą Europejską PN-EN 14509
Opis: 
Płyta warstwowa ścienna 200 mm z widocznym łącznikiem PWW-S stosowana jest do wykonywania ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych ścian działowych na konstrukcji szkieletowej, jedno- lub wieloprzęsłowej. Montaż płyty można wykonać zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Jej rdzeń stanowi wełna mineralna (skalna, niepalna, o układzie włókien lamelowym) o gęstości 100 kg/m3. Dzięki swoim właściwościom, tj. przede wszystkim wysokim parametrom ogniowym, płytę można stosować do budowy obiektów o zaostrzonych wymaganiach w zakresie odporności ogniowej. Płyta warstwowa ścienna 200 mm PWW-S jest kompatybilna z płytą ścienną z rdzeniem poliuretanowym oraz poliizocyjanurowym typu PW PUR-S/PIR-S oraz z płytą ścienną z rdzeniem styropianowym typu PWS-S.
W szczególności płyty PWW-S mogą być wykorzystywane do budowy m.in.:
■  obiektów wymagających wysokiej odporności ogniowej oraz izolacyjności akustycznej
■  zakładów przemysłu spożywczego i przetwórstwa mięsnego
■  hal magazynowych i produkcyjnych
■  salonów samochodowych wraz z obiektami towarzyszącymi
■  obiektów przemysłowych, biurowych i socjalnych
■  pawilonów handlowo-usługowych.
Więcej informacji nt. produktu na stronie: paneltech.pl/plyty-scienne-welna-pww-s-2#200

Produkty (0)