• patron serwisu

Szybkowiążąca hybrydowa zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-RB400

Rodzaj powłoki : mikrozaprawa cementowa
Rodzaj obciążenia : woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem wewnętrznym, woda pod ciśnieniem zewnętrznym
Skład : dyspersja polimerowa, cement specjalny, wypełniacze
Postać : proszek (szary),
dyspersja (biała)
Wodoszczelność [MPa] : 0,25
Przepuszczalność pary wodnej Sd [m] : ok. 1,3 (gr. warstwy 2 mm)
Rodzaj podłoża : beton o zwartej strukturze, tynk P II i P III, mury o pełnych spoinach, jastrych cementowy
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +30
Temperatura podłoża [°C] : od +5 do +30
Gęstość [kg/dm³] : 1,1
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : > 0,5
Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] : > 2,0
Odporność na działanie deszczu [h] : po ok. 3
Chemoodporność : środowiska agresywne XA2
Kolor : szary (proszek), płyn (biały)
Proporcje mieszania [dm³/kg] : 1,5/1 (wagowo) proszek/płyn
Ilość warstw : 2
Grubość warstwy [mm] : 1,0-3,3
Zużycie [kg/m²] : 1,2 (warstwy wyrównujące); 2,4 (wilgotność gruntowa i woda nienapierająca, uszczelnienia zbiorników, uszczelnienia poziome pod konstrukcją murowaną); 3,6 (woda napierająca)
Czas zużycia : maks. 45 minut (temp. +23°C)
Sposób aplikacji : pacą lub pędzlem w przynajmniej dwóch przejściach roboczych, bez porów oraz metodą natryskową
Przechowywanie : składniki proszkowe - w chłodnym i suchym miejscu, 9 miesięcy; składniki płynne - chronić przed mrozem, 9 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, naruszone opakowanie natychmiast zużyć
Opakowanie : 20 kg pojemnik (12 kg proszek + 8 kg płyn)
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 14891
Opis: 
Szybkowiążąca hybrydowa zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-RB400 stosowana jest jako:
●  uszczelnienie elementów budowli stykających się z gruntem, powierzchni ścian i posadzek w nowych i istniejących budynkach (w trakcie przebudowy) do stosowania na betonowych lub murowanych elementach konstrukcyjnych; uszczelnienie konstrukcji zbiorników przed działaniem wody napierającej od wewnątrz (np. zbiorników wody użytkowej, zbiorników na ścieki)
●  uszczelnienie łączeń okien i drzwi ze ścianą
●  izolacja pozioma w i pod ścianami przeciwko wilgoci podciąganej kapilarnie
●  uszczelnienie na starych, mocno związanych podłożach bitumicznych
●  uzupełnienie izolacji ochronnej lub obwodowej.
Najważniejsze cechy AQUAFIN-RB400:
●  nie zawiera bitumów
●  szybkie, reaktywne wiązanie
●  uniwersalna
●  wysoka zdolność mostkowania rys
●  wiążąca hydraulicznie, samosieciująca
●  już po upływie 3 godzin wykazuje odporność na deszcz, może być obciążana ruchem pieszym (chodzenie) i poddawana dalszej obróbce
●  dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV i starzenie
●  odporna na działanie siarczanów
●  odporna na działanie soli drogowych
●  odporna na działanie wody agresywnej dla betonu zgodnie z DIN 4030
●  dowiedziona odporność na działanie negatywnego ciśnienia wody
●  może być otynkowana i malowana.

Produkty (0)