• patron serwisu

Dwuskładnikowa mineralna zaprawa hydroizolacyjna AQUAFIN-2K/M-PLUS

Rodzaj powłoki : mikrozaprawa cementowa (mineralna zaprawa hydroizolacyjna)
Rodzaj obciążenia : woda pod ciśnieniem zewnętrznym (negatywnym i pozytywnym),
woda pod ciśnieniem wewnętrznym (negatywnym i pozytywnym)
Skład : dyspersja polimerowa, piasek/cement, dodatki
Wodoszczelność [MPa] : 0,25
Rodzaj podłoża : beton o zwartej strukturze, tynk P II i P III, mury o pełnych spoinach, jastrych cementowy, asfalt lany o klasie twardości IC10, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe, jak również ogrzewane i nieogrzewane konstrukcje jastrychów
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +35
Gęstość [kg/dm³] : -
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : > 0,5 N/mm2 zgodnie z DIN EN 1542
Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] : mostkowanie rys w warunkach znormalizowanych i niskich temperaturach ≥ 0,75
Odporność na działanie deszczu [h] : po ok. 6 (na powierzchniach nachylonych, unikać obciążenia wodą stojącą)
Chemoodporność : środowiska silnie agresywne XA3
Kolor : szary (składnik A), biały (składnik B)
Ilość warstw : w zależności od rodzaju obciążenia
Grubość warstwy [mm] : wg obciążenia (tab. producenta)
Zużycie [kg/m²] : wg obciążenia (tab. producenta)
Czas zużycia : ok. 60 min.
Czas nakładania kolejnej warstwy : od 3h do 6h (w zależności od warunków otoczenia)
Czas utwardzania [h] : pełne obciążenie po 7 dniach
Sposób aplikacji : pędzel, paca, natrysk
Przechowywanie : 12 miesięcy
Opakowanie : 5, 15, 25 kg (składnik A),
2, 6, 10 kg (składnik B)
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 1504-2, PN-EN 14891
Opis:  AQUAFIN-2K/M-PLUS to dwuskładnikowa, mineralna zaprawa cementowa z dyspersją polimerową, bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy hydroizolacja elastyczna, do stosowania na wszystkich nośnych, występujących w budownictwie podłożach, przywiera bez wstępnego gruntowania do wilgotnych podłoży, dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV i starzenie, odporna na działanie soli odladzających, hydroizolacja elementów budowli m.in.stykających się z gruntem.

Produkty (0)