• patron serwisu

Krystaliczna zaprawa do uszczelniania AQUAFIN-IC

Rodzaj powłoki : mikrozaprawa cementowa
Rodzaj obciążenia : woda pod ciśnieniem zewnętrznym (negatywnym i pozytywnym),
woda pod ciśnieniem wewnętrznym (negatywnym i pozytywnym)
Skład : piasek i cement, dodatki nieorganiczne
Postać : proszek
Wodoszczelność [MPa] : 1,3
Rodzaj podłoża : beton (min. C 20/25)
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +30
Temperatura podłoża [°C] : od +5 do +30
Gęstość [kg/dm³] : 1,20
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : ≥ 1,5
Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] : do 0,40 (uszczelnienie rys)
Odporność na działanie deszczu [h] : po 24
Reakcja na ogień : klasa E
Chemoodporność : środowiska agresywne XA1, XA2 i XA3 wg PN-EN 206:2014
Mrozoodporność [%] : brak uszkodzeń po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania
Kolor : szary
Proporcje mieszania [dm³/kg] : 6,75-8,00/25 (woda/proszek)
Ilość warstw : 1-2
Zużycie [kg/m²] : 0,75-1,50
Czas zużycia : 30-60 minut (temp. +23°C)
Czas nakładania kolejnej warstwy : druga warstwa na pierwszą, gdy ta jest jeszcze wilgotna (nie dopuszczać do całkowitego przeschnięcia pierwszej warstwy)
Czas utwardzania [h] : pełne obciążenie po 7 dniach
Trwałość [m-c] : 12
Przechowywanie : w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem
Opakowanie : 25 kg (worki)
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 1504-2
Opis:  Krystaliczna zaprawa do uszczelniania AQUAFIN-IC to zaprawa przeznaczona do uszczelniania konstrukcji betonowych i żelbetowych, w tym zbiorników na wodę pitną, użytkową i morską oraz podziemnych części budynków i budowli. Nałożona na powierzchnię betonową (żelbetową) penetruje w głąb betonu. Związki aktywne w zaprawie reagują, pod wpływem wilgoci, ze związkami w betonie i tworzą nierozpuszczalne substancje krystaliczne, uszczelniające kapilary w betonie. Stanowi barierę dla jonów chlorkowych, jest odporna na działanie mrozu i substancji chemicznych występujących w ściekach bytowych i wodach gruntowych, zabezpiecza przed wysalaniem się soli siarczanowych podciąganych kapilarami. Nie wykazuje oddziaływania korozyjnego na zbrojenie betonu.

Produkty (0)