• patron serwisu

Program ZWGEO

Opis: 
ZWGEO jest branżowym rozwiązaniem szczególnie dedykowanym drogowcom i geodetom. Program zawiera w sobie pełną funkcjonalność wersji ZWCAD Professional i rozbudowany jest o dodatkowe narzędzia branżowe oraz biblioteki. Program występuje w wersji polskiej i angielskiej.
DOSTĘPNA FUNKCJONALNOŚĆ ZWGEO
Przykładowe funkcje:
  Import punktów do programu do projektowania CAD.
  Oznaczenia ogrodzeń.
  Opisywanie rurociągów.
  Przycinanie map.
Funkcje branżowe:
  Autonumeracja.
  Eksportowanie współrzędnych punktów wraz z ich opiami i symbolami do pliku tekstowego.
  Importowanie punktów z symbolami pliku tekstowego.
  Aktywna tabela punktów (funkcja działa tylko w ZWCAD Professional).
  Wstawianie wszystkich obrazów z wybranego katalogu.
  Wstawianie wielu plików rastrowych jednocześnie.
  Domiary prostokątne.
  Wstawianie opisu współrzędnych.
  Wstawianie oznaczenia  ogrodzenia.
  Wstawianie siatki krzyży.
  Oznaczanie rurociągów.
  Zasłanianie obiektów pod tekstem.
  Miara czołowa.
  Przenoszenie elementów na wierzch.

Produkty (0)