Dane techniczne:

Opis: 
ZWGEO jest branżowym rozwiązaniem szczególnie dedykowanym drogowcom i geodetom. Program zawiera w sobie pełną funkcjonalność wersji ZWCAD Professional i rozbudowany jest o dodatkowe narzędzia branżowe oraz biblioteki. Program występuje w wersji polskiej i angielskiej.
DOSTĘPNA FUNKCJONALNOŚĆ ZWGEO
Przykładowe funkcje:
  Import punktów do programu do projektowania CAD.
  Oznaczenia ogrodzeń.
  Opisywanie rurociągów.
  Przycinanie map.
Funkcje branżowe:
  Autonumeracja.
  Eksportowanie współrzędnych punktów wraz z ich opiami i symbolami do pliku tekstowego.
  Importowanie punktów z symbolami pliku tekstowego.
  Aktywna tabela punktów (funkcja działa tylko w ZWCAD Professional).
  Wstawianie wszystkich obrazów z wybranego katalogu.
  Wstawianie wielu plików rastrowych jednocześnie.
  Domiary prostokątne.
  Wstawianie opisu współrzędnych.
  Wstawianie oznaczenia  ogrodzenia.
  Wstawianie siatki krzyży.
  Oznaczanie rurociągów.
  Zasłanianie obiektów pod tekstem.
  Miara czołowa.
  Przenoszenie elementów na wierzch.