• patron serwisu

Pustak betonowy konstrukcyjny PBK-8

Materiał : betonowe
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 390
Szerokość [mm] : 80
Wysokość [mm] : 190
Odchyłki wymiarów [mm] : +1-3/+1-3/+-2
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 15
Masa elementu [kg] : 10
Gęstość [kg/m³] : 1620
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : Uobl = 0,858 W/(m²K) przy zastosowaniu wkładki z wełny o λ=0,039 W/mK i grubości 4 cm
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : P50% - 0,69;
P90% - 0,88
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/15
Maksymalny współczynnik absorpcji wody  [g/(m²s)] : 3,0
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1
Powierzchnia lica : 741 cm2
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 13,5
Liczba elementów na palecie [szt.] : 100
Normy, certyfikaty, aprobaty : norma: EN 771-3:2011+A1:2015; EN 13501-2+A1:2010, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN ISO 10140-4:2011 Certyfikaty: ZKP nr 1020-CPR-030037272, EN ISO 9001: 2008 no. CQS 2163/2016, IQNet ISO 9001: 2008 no. CZ-2163/2016
Opis: 

Pustak betonowy konstrukcyjny PBK-8 CJ Blok® o szerokości 8 cm to element budowlany przeznaczony do murowania ścian betonowych o wysokiej jakości i bardzo dobrych właściwościach wytrzymałościowych. Jest idealnym materiałem do wznoszenia ścian jednowarstwowych, działowych i ścian piwnicznych. Charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie ognia zewnętrznego i może stanowić barierę przeciwogniową. Duża dokładność wykonania elementów pozwala na szybkie budowanie ścian o gładkiej powierzchni niewymagającej tynkowania. Zastępuje tradycyjne materiały takie jak pustaki ceramiczne bądź cegły.

Produkty (0)