• patron serwisu

Pustak betonowy konstrukcyjny PBK-24

Materiał : betonowe
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 390
Szerokość [mm] : 240
Wysokość [mm] : 190
Odchyłki wymiarów [mm] : +1-3/+1-3/+-2
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 20,0
Masa elementu [kg] : 19
Gęstość [kg/m³] : 1200
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : 2,17 (obliczeniowo)
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 0,52
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/15
Izolacyjność akustyczna Rw  [dB] : 61 (-2; -5)
Maksymalny współczynnik absorpcji wody  [g/(m²s)] : 4,0
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1
Klasa odporności ogniowej : REI 120, REW 180
Powierzchnia lica : 741 cm²
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 13,5
Liczba elementów na palecie [szt.] : 48
Normy, certyfikaty, aprobaty : EN 771-3:2011+A1:2015, EN 13501-2+A1:2010, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN ISO 10140-4:2011, Certyfikat ZKP nr 1020-CPR-030037272, EN ISO 9001: 2015 no. CQS 2124/2019, IQNet ISO 9001: 2015 no. CZ-2124/2019
Opis: 

Pustak betonowy konstrukcyjny PBK-24 CJ Blok® o szerokości 24 cm odznacza się wysoką jakością, a także bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. Jest jednym z najbardziej uniwersalnych pustaków budowlanych. Pełni funkcję pustaka fundamentowego, m.in. przy budowie piwnic lub niecek basenowych. Służy do stawiania ścian nośnych (zewnętrznych i wewnętrznych) w budynkach instytucji publicznych, halach magazynowych, murów oporowych, a także innych konstrukcji. Posiada gładką powierzchnię, która nie wymaga tynkowania, co przekłada się na niższe koszty i krótszy czas wykonania. Pomimo dużych wymiarów, pustaki nie są aż tak ciężkie, co ułatwia murowanie. Stanowi świetną ochronę przed ogniem, co zapobiega jego rozprzestrzenianiu. Ponadto posiada wysoki poziom izolacyjności akustycznej, dając gwarancję komfortu w budynkach.

Produkty (0)