• patron serwisu

INIEKCJA KRYSTALICZNA® Autorski Park Technologiczny mgr inż. Maciej NAWROT, Jarosław NAWR

  • ul. Warszawska 26, 28
    05-082 Blizne Łaszczyńskiego
    woj. mazowieckie
  • tel. 601 328 233, 601 335 756

Dystrybucja praw licencyjnych oraz materiałów związanych ze stosowaniem technologii Iniekcji Krystalicznej®, która służy do wytwarzania poziomej i pionowej przepony przeciwwilgociowej zabezpieczającej budynki przed podciąganiem kapilarnym wilgoci z gruntu.

W celu wysłania wiadomości przepisz hasło z obrazka:

Wyślij kopię wiadomości również do mnie


INIEKCJA KRYSTALICZNA® – proces wysychania muru ceglanego w zależności od zasolenia

Po zastosowaniu blokady przeciwwilgociowej w technologii INIEKCJI KRYSTALICZNEJ® następuje proces wysychania zawilgoconego muru. Przebieg i czas trwania tego procesu są uzależnione w dużej mierze od zasolenia materiału budowlanego.

Z wyników badań przedstawionych na rysunku widać wyraźnie, że higroskopijność próbek cegły wzrasta systematycznie w miarę zwiększającego się zasolenia. Wyniki te prezentują górne krzywe w pętlach histerezy. I tak, dla próbki niezasolonej maksymalny wzrost masy, spowodowany higroskopijnością, wynosi około 15%. Dla próbki o 1% zasoleniu wzrost masy w wyniku chłonięcia wilgoci wynosi 17%, dla próbki o 2% zasolenia – 19%, dla próbki o 3% zasolenia – nieco ponad 20%, i dla próbki o 4% zasoleniu – ponad 21%.
Na tym samym rysunku dolne krzywe w pętlach histerezy oddychania przedstawiają wyniki badań wysychania próbek cegły w zależności od zasolenia. Z przebiegu poszczególnych krzywych wysychania widać, że w miarę zwiększającego się zasolenia próbek cegły ilość wody pozostająca w nich, po osuszeniu, systematycznie się zwiększa, stanowiąc równowagowy poziom zawilgocenia.
Wyniki tych badań mają szczególne znaczenie praktyczne, gdyż informują wykonawców prac renowacyjnych o poziomie zawilgocenia powyżej założonej blokady przeciwwilgociowej, którego nie da się obniżyć bez odsolenia murów.

 

Iniekcja Krystaliczna, wyniki-badan-higroskopijnosci

Z krzywych przedstawionych na rysunku można odczytać, że dla próbek cegły bez zasolenia ilość wody pozostającej po wyschnięciu stabilizuje się na poziomie około 2%. Dla próbek o zasoleniu 1% ilość pozostającej wody gwałtownie wzrasta i poziom zawilgocenia utrzymuje się już na wysokości około 4%, dla próbek o zasoleniu 2% – 4,5%, dla 3% zasolenia – 5%, dla 4% zasolenia – blisko 6% zawilgocenia. Podwyższona wartość równowagowej wilgotności murów w związku z ich wysokością zasolenia wskazuje na wagę problemu, ponieważ nadmiernie zawilgocone i zasolone mury negatywnie wpływają na mikroklimat pomieszczeń oraz na trwałość substancji budowlanej. W tym kontekście ważne są działania osłonowe w postaci neutralizacji szkodliwych soli budowlanych, założenia tynków renowacyjnych oraz paroprzepuszczalnych wymalowań.

INIEKCJA KRYSTALICZNA® jest technologią opracowaną od podstaw w Polsce i stosowane w niej materiały iniekcyjne są wytwarzane wyłącznie w Polsce przez jej autorów.
Obecnie technologia INIEKCJI KRYSTALICZNEJ® jest wdrażana i rozwijana przez spadkobierców dr. inż. Wojciecha NAWROTA oraz współautorów rozwiązań patentowych mgr. inż. Macieja NAWROTA i Jarosława NAWROTA w ramach Autorskiego Parku Technologicznego. Wyłącznie mgr inż. Maciej NAWROT i Jarosław NAWROT, jako licencjodawca, posiadają uprawnienia do: udzielania praw licencyjnych i używania chronionego znaku towarowego INIEKCJA KRYSTALICZNA® oraz dystrybucji materiałów iniekcyjnych związanych z technologią INIEKCJI KRYSTALICZNEJ®. W przypadku wątpliwości co do autoryzacji danej firmy wykonawczej należy złożyć zapytanie do licencjodawcy.  

Produkty (0)