• patron serwisu

Zaprawa do murowania i spoinowania Immerfuga 20

Rodzaj zaprawy : ogólnego przeznaczenia G
Zastosowanie : cegły klinkierowe
Klasa zaprawy : M 20
Postać : proszek do zmieszania z wodą
Grubość warstwy zaprawy [mm] : do 35 mm szerokości uzupełnianych fug
Uziarnienie [mm] : 0,06-2,00
Zużycie [kg/m²] : 1,75 kg/m²/mm; 1750 kg/m³ (sucha mieszanka); z 25 kg suchej mieszanki uzyskuje się ok. 15,0 l świeżej zaprawy
Kolory : szary
Wytrzymałość początkowa na ścinanie [N/mm²] : 0,15 (tabelaryczna)
Absorpcja wody [kg/m²min0,5] : < 0,15
Współczynnik przepuszczania pary wodnej : 15/35
Reakcja na ogień : klasa A1
Zawartosć chlorków  [%] : ≤ 0,05
Odporność na cykle zamarzania/odmarzania [%] : odporność na zamrażanie/rozmrażanie w wodzie o temp. -18°C/+18°C określona zmianą wytrzymałości na ściskanie i zginanie 200 cykli
Proporcje mieszania : 3,1 l (±0,2 l)/25 kg
Czas przydatności do zużycia [h] : 90 min (+5°C),
70 min (+20°C),
60 min (+25°C)
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +30
Opakowanie : 25 kg (worek papierowy wzmocniony folią PE)
Przechowywanie : przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia; przydatność do stosowania 12 miesięcy od daty produkcji
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-88/B-06250
Opis: 
Zaprawa do spoinowania, fugowania oraz murowania cegły bądź kamienia Immerfuga 20 ma plastyczną konsystencję, która zapewnia łatwą i wygodną aplikację. Doskonale spaja ze sobą kamienie oraz cegły, tworząc także elementy dekoracyjne czy ozdobne w ogrodach. Nadaje się do wznoszenia konstrukcji pionowych oraz poziomych, może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz.
Zastosowanie w:
●  infrastrukturze hydrotechnicznej (np. oczka, kanały, bystrza wodne);
●  budownictwie ogólnym, inżynierskim (np. spoinowanie oraz wznoszenie konstrukcji kamiennych i ceglanych, na ściany murowanie i dekoracyjne, słupy, ściany działowe, mury oporowe, zbiorniki z kamienia);
●  infrastrukturze ogrodowej, dekoracyjnej do ruchu pieszego (np. krawężniki, chodniki, ścieżki, drogi, place);
●  spoinowaniu konstrukcji kamiennych i ceglanych;
●  wznoszeniu konstrukcji kamiennych i ceglanych.
Cechy szczególne:
●  przyjmuje plastyczną konsystencje dzięki temu można osadzać na niej nie tylko płytki, ale i cegły;
●  zaprawa wzbogacona jest o tras reński, co niweluje ryzyko powstania wykwitów wapiennych;
●  nie brudzi kamienia, łatwa do zmycia w trakcie prac;
●  można ją zamiatać oraz myć, gdy się zabrudzi;
●  duża wytrzymałość na karbonatyzację oraz ograniczony skurcz;
●  produkowana na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych;
●  wytrzymałość porównywana do betonu klasy C12/20.

Produkty (0)