• patron serwisu

AUTOBOX - wiata jednosegmentowa

Typ : wiaty
Materiał : stal czarna ocynkowana ogniowo, aluminium
Układ modułów : pion, poziom
Kąt nachylenia [°] : 10
Mocowanie do podłoża : stopy kotwione do betonu
Gwarancja : 10 lat
Normy, certyfikaty, aprobaty : Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0109, Opinia Techniczna ITB 03473/19/Z00NZM, Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-0802/Z, Certyfikat Bezpieczeństwa Produkcji Kontrolowanej nr TM 61000400.001
Opis: 
Systemy AUTOBOX to konstrukcje naziemne z przeznaczeniem na miejsca parkingowe. Rozwiązanie łączy funkcjonalność wiaty z instalacją fotowoltaiczną, która może zostać zaadaptowana jako stacja ładowania samochodów elektrycznych, zasilanych energią uzyskaną z fotowoltaiki.
Systemy AUTOBOX występują w opcji jednosegmentowej (2 miejsca parkingowe) lub wielosegmentowej o kącie nachylenia połaci dachu do 10°. Konstrukcja nośna, posiadająca dwupunktowe miejsca podparcia,
może być pokryta blachą trapezową lub posiadać jedynie płatwie z profili zimnogiętych.

Produkty (0)