• patron serwisu

Płynna hydroizolacja Servidek®/Servipak® System

Rodzaj powłoki : emulsja bitumiczna modyfikowana polimerem
Skład : hydroizolacja na bazie gumy i bitumu
Postać : płynna
Rodzaj podłoża : betonowe i stalowe konstrukcje mostowe oraz inne powierzchnie obciążone ruchem kołowym; podłoża nowe i remontowane obiektów budowlanych, również stare membrany bitumiczne
Temperatura stosowania [°C] : od +4 do +35
Odporność termiczna [°C] : brak uszkodzeń przy pęknięciach o szerokości 0,6 mm w temp. 20°C i 0°C
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : do betonu i stali (rozciąganie): 0,3/0,2/0,1 (w temp. 10, 23, 40 o); do betonu i stali (ścinanie): 0,05/0,03/0,01 (w temp. 10, 23, 40 o)
Wydłużenie całkowite [%] : 500 (po 36 godz./20°C)
Kolor : szary
Ilość warstw : 1
Grubość warstwy [mm] : min. 1,8
Zużycie [kg/m²] : 22,5 dm 3/(10-12) m2
Czas zużycia : ok. 20 min (w temp. +20oC)
Czas utwardzania [h] : po 4
Sposób aplikacji : połączyć składniki z opakowań A i B, mieszać ręcznie (przez maks. 2 min) drewnianą łopatką do uzyskania mieszaniny o jednolitym kolorze; Servidek rozprowadzić równomiernie na podłożu; przykryć płytami Servipak, gdy Servidek jest jeszcze lepka
Trwałość [m-c] : do 12
Przechowywanie : w zamkniętych, szczelnych opakowaniach, w temp. +5ºC do +27ºC
Opakowanie : 22,5 dm3 (składnik A i B)
Normy, certyfikaty, aprobaty : AT IBDiM nr AT/2010-02-0878/3, ETA 13/0357
Opis: 

Servidek®/Servipak® System - to płynna hydroizolacja betonowych i stalowych
pomostów konstrukcji mostowych oraz innych konstrukcji obciążonych ruchem kołowym.
Servidek® to dwuskładnikowa, płynna hydroizolacja na bazie gumy i bitumu. Produkt jest w łatwy sposób nakładany na zimno za pomocą gumowej rozściełaczki lub pacy. Wiążąc chemicznie tworzy jednolitą, bezszwową, elastomerową wodoodporną membranę.
Płyty zabezpieczające Servipak® zbudowane są z dwóch warstw trwałej papy, pomiędzy którymi znajduje się mieszanka bitumiczna wzbogacona specjalnymi wypełniaczami. Płyty Servipak® montuje się na świeżo położonej masie Servidek® w celu ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami spowodowanymi pracami wykończeniowymi wykonywanymi na zimno i na gorąco. Dostępne grubości płyt Servipak®: 3mm, 6mm i 12 mm.

Na system Servidek®/Servipak® można bezpośrednio nakładać gorący asfalt twardolany, beton asfaltowy lub podsypkę np. w postaci tłucznia. System łatwy w aplikacji , nakładany na zimno, bez konieczności wykorzystywania specjalistycznego sprzętu.

Produkty (0)