• patron serwisu

Program ZWCAD Mechanical

Opis: 
ZWCAD Mechanical to dedykowana wersja przeznaczona dla projektantów branży mechanicznej. ZWCAD Mechanical zawiera w sobie pełną funkcjonalność wersji ZWCAD Professional i rozbudowany jest o dodatkowe narzędzia branżowe oraz biblioteki.
DOSTĘPNA FUNKCJONALNOŚĆ ZWCAD – WERSJA MECHANICAL
Funkcje branżowe:
●  Narzędzia do generowania wałów i przekładni.
●  Biblioteka zdefiniowanych i skalowanych części i podzespołów.
●  Biblioteki symboli.
●  Narzędzia do zestawień materiałów.
●  Automatyczne skalowanie do formatu arkuszy.
Kompatybilność:
●  Format .dwg 2018.
●  Obsługa DXF/DWT.
●  Importowanie DGN.
●  Importowanie i podkładanie PDF.
Interfejs:
●  Interfejs klasyczny i wstążkowy.
●  Dostosowalny interfejs wstążkowy (CUI).
●  Ciemny i jasny kolor interfejsu.
●  Automatyczne uzupełnianie poleceń.
●  Paleta narzędzi.
●  Dynamiczne wprowadzanie.
●  Przełączanie pomiędzy rysunkami tabulatorem.
●  Siatka adaptacyjna.
Adnotacje:
●  Odnośnik jedno- i wieloliniowy.
●  Tekst jedno- i wielowierszowy.
●  Wymiarowanie zespolone.
●  Chmurka rewizji.
●  Edytowanie tekstu w miejscu.
●  Kreskowanie i gradient kreskowania.
●  Super kreskowanie.
●  Tabele & style tabel.
●  Pola.
●  Skala opisowa.
Warstwy:
●  Menadżer warstw.
●  Filtrowanie warstw.
●  Stan warstw.
Odnośniki, bloki oraz atrybuty:
●  Obiekty OLE.
●  Rastry.
●  Edycja odnośników w miejscu.
●  Wstawianie wielu bloków.
●  Menadżer atrybutów bloku.
●  Podkład (DWG, DWF(x), PDF).
●  Wstawianie & wyświetlanie bloków dynamicznych.
3D:
●  Bryły, powierzchnie i modelowanie siatki powierzchni.
●  Rendering.
●  Style wizualne.
●  Przegląd ACIS.
●  Orbita 3D.
Programowanie:
●  Obsługa LISP.
●  Visual Basic (VBA).
●  .NET.
●  ActiveX API.
●  Obsługa plików MNU, MNS i MNL.
●  Aplikacje dodatkowe ZRX/ARX.
Drukowanie:
●  Styl drukowania CTB & STB.
●  Drukowanie.
●  Publikowanie do PDF.
●  Eksport.
●  eTransmit.
Innowacje:
●  SmartMouse (gesty myszy).
●  SmartVoice (notatka głosowa).
●  SmartSelect (szybki wybór).
●  Barcode & QR Code (generator kodów).
Inne:
●  Porównywanie plików.
●  Wbudowany kalkulator – QUICKCALC.
●  Podgląd wyboru.
●  Uzgodnienie właściwości.
●  Grupowanie.
●  Szybki wybór.
●  Multilinia i styl multilinii.
●  Region.
●  Wielokrotne cofnij/odtwórz.
●  Podgląd cofnij/odtwórz.
●  Narzędzia dodatkowe.

Produkty (0)