• patron serwisu

Program ArCADia BIM

Opis: 
ArCADia BIM jest modułem głównym systemu ArCADia. Składa się z podstawowych narzędzi systemu, funkcji tworzących model architektoniczny i konstrukcyjny, funkcji rysujących instalacje wewnętrzne oraz zaawansowanego silnika rysującego CAD. Podgląd 3D odwzorowuje bryły i modele w wysokiej jakości, z cieniowaniem i efektami takimi jak animowana woda czy roślinność.
Aplikacja w podstawowej wersji pozwala na stworzenie architektonicznego modelu budynku, uzbrojenie go instalacjami wewnętrznymi i wymianę danych konstrukcyjnych.
ArCADia BIM jest częścią systemu ArCADia, w skład którego wchodzi dodatkowo kilkanaście specjalistycznych modułów branżowych rozszerzających możliwości projektowe architektów, konstruktorów i instalatorów, a także moduły do projektowania zewnętrznych sieci elektrycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych i gazowych.
Dzięki dodatkowym modułom projektanci poszczególnych branż mogą rozszerzyć moduł podstawowy ArCADia BIM o zaawansowane opcje tworzenia automatycznych technicznych widoków np. przekrojów, elewacji, aksonometrii, rozwinięć, schematów czy profili. Moduły te pozwalają na obliczenia danych instalacji, czy dobór ich elementów, ułatwiają także projektowanie przez automatyzację pewnych opcji, które w podstawowej wersji należy stworzyć samodzielnie. Struktura systemu pozwala wszystkim uczestnikom procesu projektowania na pracę w jednym środowisku, integrując w jednym interfejsie wszystkie moduły branżowe.
System ArCADia jest zintegrowany z programami ArCADia-RAMA i ArCADia-TERMOCAD.
ArCADia BIM dostępna jest w dodatkowych wersjach – ArCADia BIM PLUS i ArCADia BIM LT.
Dokładny opis aplikacji ArCADia BIM znajduje się na www.intersoft.pl

Produkty (0)