• patron serwisu

Publikacja elektroniczna Buduj z Głową

Opis: 

Buduj z Głową to publikacja elektroniczna wydawana na DVD/USB, skierowana do branży budowlanej, administracji państwowej oraz samorządowej.
Ukazuje się co kwartał i oferuje czytelnikom:
  wyjaśnienia i opinie autorytetów w dziedzinie kosztorysowania, zamówień publicznych i pokrewnych
  komentarze i omówienia zmian w przepisach prawnych
  najnowsze przepisy prawne dotyczące szeroko pojętego budownictwa.
Ponadto oferuje:
  aktualizację oprogramowania Norma i bazy katalogowej (KNR)
  szczegółowy opis najnowszych funkcji wprowadzonych do kolejnej wersji programu
  wersje demonstracyjne najnowszych programów
  możliwość skorzystania ze specjalnych ofert cenowych na zakup produktów Athenasoft oraz produktów innych firm.
Więcej informacji oraz zapowiedzi najciekawszych artykułów znajduje się na stronie www.bzg.pl

Produkty (0)