• patron serwisu

Termoizolacyjne płyty dachowe ze spadkiem BauderPIR T min. gr. 20/30 mm

Zastosowanie : dachy płaskie
Materiał rdzenia : sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR
Grubość rdzenia [mm] : 20
Gęstość rdzenia [kg/m³] : ok. 30
Szerokość płyty [mm] : 800
Długość płyty [mm] : 1200
Materiał okładziny wewnętrznej i zewnętrznej :
Wykończenie krawędzi : ze spadkiem na górnej powierzchni, bez frezu (dostępne również płyty płaskie)
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,027
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : ≥ 0,12
Reakcja na ogień : klasa E (wg DIN EN 13501-1)
Nasiąkliwość [%] : maks. 3 (wg DIN EN 12087)
Normy, certyfikaty, aprobaty : deklaracja właściwości użytkowych
Opis:  Termoizolacyjne płyty dachowe ze spadkiem BauderPIR T o gr. od 20/30 mm do 300 mm. Inne grubości i spadki na zamówienia. Współczynnik przewodzenia ciepła dla poszczególnych grubości przedstawia się następująco: 0,027 W/mK (< 80 mm), 0,026 W/mK (80-120 mm), 0,025 W/mK (≥ 120 mm).
Płyty BauderPIR wyróżniają się wysoką wytrzymałością termiczną oraz dobrą stabilnością wymiarową. Pianka PIR jest wytrzymała na działanie gorącego bitumu i może być izolowana papami bitumicznymi. Dzięki wysokiej wytrzymałości na ściskanie nie ma konieczności wytyczania ścieżek na dachu dla ruchu pieszego. Ponadto materiał nie butwieje, jest odporny na pleśnienie, nie wydziela zapachów i jest nieszkodliwy dla zdrowia przy typowych zastosowaniach w budownictwie.
BauderPIR T to płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej PIR bez warstw kryjących, z wyrobionym spadkiem. Stosowane do termoizolacji dachów płaskich. Tworzą płaszczyzny spadkowe w kierunku najgłębszych miejsc, gdzie należy zaplanować wpusty dachowe.

Produkty (0)