• patron serwisu

Poziomy system szynowy SAFEACCESS

Rodzaj zabezpieczenia : system asekuracyjny
Typ : szynowy
Elementy systemu : aluminiowa szyna przymocowana do konstrukcji oraz wózek poruszający się na szynie
Maksymalna liczba użytkowników : 3
Sposób montażu : szyna instalowana poziomo w linii prostej na suficie; urządzenie instalowane co najmniej 2,5 m nad poziomem ziemi; maksymalna odległość między łączeniami szyn wynosi 6 m
Normy, certyfikaty, aprobaty : EN 795 (klasa D), certyfikat ATEX, dokumentacja UDT
Opis:  Poziomy system szynowy SAFEACCESS pozwalający na pracę w podwieszeniu (techniki alpinistyczne) dzięki czemu zapewnia dostęp np. do elewacji. Istnieje także możliwość montażu do stropu, przez co wykorzystywany jest jako zabezpieczenie podczas prac m.in: na cysternach, wagonach, pojazdach. Najważniejsze cechy systemu to: mały zakres ugięcia szyny, możliwość podłączenia do szyny platformy oraz różnych typów mocowań (poziome, pionowe).

Produkty (0)