• patron serwisu

Program Norma EXPERT

Opis:  Norma EXPERT jest następczynią najbardziej popularnego programu do kosztorysowania Norma PRO. Nie jest jednak kolejną wersją tego samego oprogramowania, lecz stworzoną od nowa aplikacją łączącą w sobie zalety Normy PRO z ostatnimi rozwiązaniami technologii ICT. Współpracuje ze wszystkimi popularnymi bazami cenowymi, ma moduł umożliwiający import przedmiarów/obmiarów z plików PDF. Podstawowa wersja Normy EXPERT przeznaczona jest dla osób pracujących indywidualnie. Dostępna jest również wersja sieciowa programu, współpracująca z Microsoft SQL Server, która zaspokoi potrzeby dużych zespołów kosztorysantów oraz klientów korporacyjnych.
Podstawą programu do kosztorysowania Normy EXPERT jest nowoczesny interfejs z panelami zastępującymi stare okna dialogowe, z wstęgą poleceń ułatwiającą dostęp do najważniejszych funkcji programu, z kartami widoków pozwalającymi szybko przełączać się pomiędzy przedmiarem, kosztorysem czy wydrukami.

Szybkość edycji została zwiększona poprzez umożliwienie edycji danych bezpośrednio w kosztorysie bez konieczności wywoływania dodatkowych okien. Wiele czynności, w tym dodawanie pozycji do kosztorysu, można wykonać myszką, dzięki technologii drag & drop (przeciągnij i upuść). Norma EXPERT może być aktualizowana przez kwartalnik Buduj z Głową.

Norma EXPERT współpracuje z:
■  programem kosztorysowym Norma PRO/Norma STANDARD
■  programem do przedmiarowania Miara PRO
■  Internetową Bazą Cen Materiałów Budowanych Intercenbud.pl

Najważniejsze funkcje programu
■  wygodne wprowadzanie pozycji do kosztorysu
■  inteligentne autouzupełnianie
■  szybsza edycja nakładów RMS
■  filtry – nowoczesny sposób analizy kosztorysu
■  wykresy – graficzna analiza wartości kosztorysowych
■  gotowe szablony wydruków i zapis danych w różnych formatach
■  import cenników i przedmiarów
■  zarządzanie cennikami, katalogami, kartotekami
■  katalogi własne – nowy edytor
■  bezpośrednie pobieranie cen z Intercenbud Ogólnopolskiej Bazy Cen w Budownictwie
■  import plików IFC (praca w technologii BIM).

Program nie umożliwia importu kosztorysów/przedmiarów stworzonych w nielegalnej wersji programu Norma.

Produkty (0)