• patron serwisu

Środek adhezyjny do asfaltów drogowych WETFIX AP 17

Zastosowanie : do asfaltów
Postać : płyn brązowy o zapachu amoniaku (mieszanina amidopoliamin oleju talowego) nierozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalny w niektórych rozpuszczalnikach organicznych (np. toluen, nafta, trichloroetylen)
Sposób aplikacji : dozownik automatyczny do otaczarki lub do przewodu asfaltowego przed mieszalnikiem otaczarki (zalecane); preparat można też aplikować do zbiornika asfaltu bez użycia takiego dozownika
Maksymalna temperatura mieszanki asfaltowej z asfaltem zwykłym [°C] : +185
Maksymalna temperatura mieszanki asfaltowej z asfaltem modyfikowanym [°C] : +200
Dozowanie [% do masy asfaltu] : od 0,1 do 1,0; optimum od 0,2 do 0,5; dodatek > 0,5 stosuje się w technologiach ?na zimno? oraz przy użyciu materiałów o bardzo małej przyczepności
Temperatura zapłonu [°C] : > +240
Temperatura krzepnięcia [°C] : < -7
Gęstość [g/cm³] : 0,90-0,99
Lepkość [m∙Pa∙s] : 1000 (dynamiczna, w temp. +20?C)
Ilość w opakowaniu [kg] : 190 (beczki stalowe),
900 (kontenery)
Przechowywanie preparatu adhezyjnego : w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach; w temp. do +40?C; w miejscu osłoniętym przed promieniowaniem UV
Przechowywanie asfaltu z dodatkiem preparatu : 10 dni w temperaturze < +140?C,
5 dni w temperaturze do +170?C
Trwałość : minimum 2 lata od daty produkcji
Normy, aprobaty, atesty : Rekomendacja Techniczna IBDiM RT/2009-03-0012
Opis:  Środek adhezyjny do asfaltów drogowych WETFIX AP 17 służy do poprawy właściwości adhezyjnych lepiszczy asfaltowych stosowanych do budowy i utrzymania dróg (zwiększa przyczepność asfaltu do kruszywa). Asfalt z dodatkiem preparatu może być wykorzystywany do budowy nawierzchni dróg wszystkich kategorii ruchu. Preparat jest polecany zarówno jako dodatek do asfaltów zwykłych, jak i modyfikowanych. Stosuje się go przy wytwarzaniu mieszanek mineralno-asfaltowych w technologiach ?na gorąco? lub ?na zimno? (np. jako dodatek do asfaltów upłynnionych wykorzystywanych do spryskiwania i otaczania kruszywa). Dokładną ilość dodatku preparatu ustala się na podstawie badań laboratoryjnych, które należy przeprowadzić z użyciem materiałów stosowanych na budowie.

Produkty (0)