• patron serwisu

Linowe urządzenie kotwiczące PRIM

Rodzaj zabezpieczenia : urządzenie asekuracyjne
Typ : linowy
Elementy systemu : lina, końcowe i pośrednie elementy mocujące do konstrukcji stałej, amortyzator ograniczający siłę działającą na zamocowania liny podczas powstrzymywania spadania, napinacz do kontrolowanego naciągu liny wyposażony we wskaźnik napięcia
Maksymalna liczba użytkowników : 3
Sposób montażu końcowych i pośrednich punktów mocujących : kotwami mechanicznymi lub chemicznymi M12 (do betonu klasy min. C 20/25), śrubami M12 (do stali)
Sposób montażu słupków wspierających : kotwami mechanicznymi lub chemicznymi M12 (do betonu klasy min. C 20/25), śrubami M12 (do stali)
Materiał końcowych i pośrednich punktów mocujących : stal nierdzewna
Materiał słupków wspierających : stal cynkowana ogniowo/stal nierdzewna
Maks. odległość między pośrednimi punktami mocującymi [m] : 15
Maks. rozpiętość między końcowymi punktami mocującymi [m] : 500
Przekrój linki [mm] : Ø 8
Materiał linki : stal nierdzewna
Normy, certyfikaty, aprobaty : EN 795:2012 (klasa C)
Opis:  Linowy system kotwiczący PRIM stanowi urządzenie kotwiczące dla indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. PRIM jest systemem o wysokim stopniu konfigurowalności, umożliwiającym dostosowanie asekuracji do różnych warunków konstrukcyjnych obiektu, na którym jest instalowany. Składa się z poziomej prowadnicy wykonanej z liny stalowej, wyposażonej w amortyzator oraz napinacz. Prowadnica jest przytwierdzona do konstrukcji stałej w strukturalnych punktach kotwiczenia za pośrednictwem bogatej palety słupków wspierających lub płytek mocujących. Użytkownik podpięty jest do liny asekuracyjnej za pośrednictwem zatrzaśników, stanowiących elementy osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Urządzenie ma dopuszczenie do prac w strefach zagrożonych wybuchem.
Istnieje możliwość skonfigurowania systemu dla 7 użytkowników jednocześnie.

Produkty (0)