• patron serwisu

Trasa Niepodległości

al. Niepodległości

Białystok

Stan : zrealizowany
Początek budowy : 2016 r.
Koniec budowy : 2019 r.
Długość [km] : 7,3
Ilość jezdni : dwa pasy ruchu w każdą stronę
Nasypy [m²] : 197 000
Wykopy [m²] : 975 000
Wykonawca : Budimex SA
Inwestor : UM Białystok

Trasa Niepodległości w Białymstoku stanowić będzie zachodnią obwodnicę, która pozwoli na szybki i komfortowy objazd miasta.
Prace prowadzone były w dwóch etapach. Etap II, obejmujący Aleję Niepodległości oraz przyległe do niej drogi, zaowocował powstaniem 5wiaduktów drogowych, które są elementami rond, a także 4 kładek pieszo-rowerowych, zlokalizowanych przy Rondzie Armii Krajowej i Rondzie Wrocławska. Kierowy przejadą tędy także dwoma tunelami drogowymi – przy Rondzie Popiełuszki i Rondzie Hetmańska.
Z kolei III etap inwestycji obejmował przebudowę Alei Paderewskiego. Do obiektów inżynierskich zlokalizowanych przy tym odcinku należą m.in. tunel pod torami PKP, czy wiadukty drogowe, w tym jeden nad bocznicą kolejową. Podobnie jak w przypadku Alei Niepodległości, drogi uzupełnione są o ścieżki rowerowe i chodniki, które przebiegają w poziomie terenu.

Produkty (0)