FORMULARZ ZAMÓWIENIA Przewodnik Projektanta

Wybierz publikację, którą chcesz zamówić:

Przewodnik Projektanta, wydanie nr 1/2022

Format: 200 x 270 mm
Termin wydania: kwiecień 2022 r.
Częstotliwość wydawania: kwartalnik
Wydawca: Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.