• patron serwisu

Program Kalkulator Elementów Stalowych

Opis: 
Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania obliczeń statycznych i zestawień obciążeń. SPECBUD to programy o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Opis programu
Program służy do projektowania różnych rodzajów elementów stalowych pojedynczych i wielogałęziowych: słupów, belek walcowanych i pełnościennych, płatwi, prętów kratownic, stężeń itp. Wbudowane są bazy kilkudziesięciu profili walcowanych i spawanych z podziałem na trzy grupy:
●  profile gorącowalcowane (dwuteowniki, ceowniki, kątowniki, teowniki, rury i pręty okrągłe)
●  przekroje spawane z blach (dwuteowniki, przekroje skrzynkowe, teowniki)
●  profile zimnogięte (rury prostokątne i kwadratowe, ceowniki i kątowniki)
●  oraz dodatkowe przekroje definiowane przez Użytkownika.
Można wykonać obliczenia dla przypadków wymiarowania podanych w normie stalowej (dwukierunkowe zginanie, osiowe rozciąganie/ściskanie, mimośrodowe rozciąganie/ściskanie, ścinanie) z uwzględnieniem wyboczenia, zwichrzenia i niestateczności miejscowej. 
Program umożliwia zawarcie w jednym pliku dotyczącym danego obiektu (w jednym zadaniu projektowym) obliczeń wielu różnych elementów konstrukcyjnych, co pozwala na wariantowanie obliczeń i sprawną optymalizację konstrukcji, a także umożliwia przeprowadzenie szczegółowych analiz wytrzymałościowych.

Produkty (0)