• patron serwisu

Program Stropy Żelbetowe

Opis: 
Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania obliczeń statycznych i zestawień obciążeń. SPECBUD to programy o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Opis programu
Grupa zawiera trzy programy: Płyta Jednokierunkowo Zbrojona, Płyta Krzyżowo Zbrojona i Strop Akermana, które służą do kompleksowego projektowania stropów żelbetowych jednopolowych. Po zestawieniu obciążeń wykonywane są obliczenia statyczne i wymiarowanie. Tworzone są także szkice układu zbrojenia i poszczególnych wkładek oraz zestawienie stali zbrojeniowej.

Produkty (0)