• patron serwisu

Program Schody Płytowe

Opis: 
Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania obliczeń statycznych i zestawień obciążeń. SPECBUD to programy o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Opis programu
Program ten służy do projektowania płyty biegu i spoczników oraz belek spocznikowych. Możliwe jest definiowanie różnorodnej geometrii schodów - można m.in. zadawać różne grubości płyty biegu i spoczników, czy też ustalać warunki oparcia płyty schodów i belki spocznikowej na ścianie. Program na bieżąco sprawdza poprawność ukształtowania biegów zgodnie z aktualnymi przepisami budowlanymi. 
Zestawienie obciążeń wykonuje się bardzo sprawnie korzystając z gotowych bibliotek obciążeń i współpracy z programem Kalkulator Obciążeń Normowych. Program przeprowadza obliczenia statyczne, wymiarowanie na zginanie i ścinanie, sprawdza ugięcia i zarysowania, a następnie przygotowuje rysunki zbrojenia i zestawienie stali dla płyty schodów i belek spocznikowych.

Produkty (0)