Program Kalkulator Elementów Żelbetowych

Opis: 
Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania obliczeń statycznych i zestawień obciążeń. SPECBUD to programy o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Opis programu
Program zawiera pięć opcji wymiarowania konstrukcji żelbetowych:
  wymiarowanie przekroju belki na zginanie
  obliczenia strefy ścinania w belce (strzemiona i pręty odgięte)
  wymiarowanie pasma płyty na zginanie
  wymiarowanie słupa mimośrodowo obciążonego
  wykres interakcji M-N.

Program umożliwia zawarcie w jednym pliku dotyczącym danego obiektu (w jednym zadaniu projektowym) obliczeń wielu różnych elementów konstrukcyjnych, co pozwala na wariantowanie obliczeń i sprawną optymalizację konstrukcji, a także przeprowadzenie szczegółowych analiz wytrzymałościowych i uzyskanie rysunku rozmieszczenia zbrojenia w przekrojach poprzecznych.

Produkty (0)