• partnerzy serwisu

Zaprawa murarska ATLAS SILMUR

Rodzaj zaprawy : ogólnego przeznaczenia G
Zastosowanie : pustaki silikatowe, bloczki z betonu komórkowego
Skład : cement, wypełniacz mineralny, dodatki modyfikujące
Klasa zaprawy : M 10
Postać : sucha mieszanka
Grubość warstwy zaprawy [mm] : 2–10
Uziarnienie [mm] : < 1,6
Gęstość nasypowa [kg/dm³] : 1,50
Zużycie [kg/m²] : 4
Kolory : biały, szary
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : ≥ 10
Absorpcja wody [kg/m²min0,5] : 0,05
Współczynnik przepuszczania pary wodnej : 15
Reakcja na ogień : klasa A1
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,83
Zawartosć chlorków  [%] : 0,1
Mrozoodporność : tak
Proporcje mieszania : od 0,20 do 0,24
Czas przydatności do zużycia [h] : 4
Czas pełnego utwardzenia [h] : 28 dni
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +30
Opakowanie : 25 kg (worki)
Przechowywanie : w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach, nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych, przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chronić przed wilgocią
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 998-2:2012
Opis:  Zaprawa murarska ATLAS SILMUR ogólnego przeznaczenia do wznoszenie murów z elementów silikatowych i betonu komórkowego. Zaprawa wystepuje również w klasach M 5, M 7,5 i M 15.

Produkty (0)