• partnerzy serwisu

Nanozaprawa do klinkieru ALPOL AZ 120

Rodzaj zaprawy : ogólnego przeznaczenia G
Zastosowanie : cegły klinkierowe
Skład : cement, piasek, pigmenty oraz dodatki mineralne i domieszki, w tym nanododatki
Klasa zaprawy : M 10
Gęstość nasypowa [kg/dm³] : 1,5
Zużycie [kg/m²] : ok. 35 (gr. muru 12 cm, gr. spoiny 1 cm), ok. 85 (gr. muru 25 cm, gr. spoiny 1 cm); murowanie na pełną spoinę oraz bez strat materiałowych
Kolory : grafitowy
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : ≥ 10
Wytrzymałość początkowa na ścinanie [N/mm²] : ≥ 0,15 (wartość tabelaryczna)
Absorpcja wody [kg/m²min0,5] : ≤ 0,05
Wydajność zaprawy : ok. 15 dm³ z 25 kg; ok. 0,60 dm³ z 1 kg
Współczynnik przepuszczania pary wodnej : 15/35 (wartość tabelaryczna)
Reakcja na ogień : klasa A1
Zawartosć chlorków  [%] : ≤ 0,1
Mrozoodporność : mrozoodporna
Proporcje mieszania : (0,12–0,14)/1 lub (3,0–3,5)/25 dm³/kg
Czas przydatności do zużycia [h] : ok. 3
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +25
Opakowanie : 25 kg (worek), 1200 kg (ofoliowana paleta)
Przechowywanie : 12 miesięcy od daty produkcji; przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach; chronić przed zawilgoceniem
Gwarancja : 5 lat dla certyfikowanych wykonawców
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 998-2:2012, atest higieniczny PZH, Certyfikat ZKP 1488-CPD-0010 wydany przez Instytut Techniki Budowlanej
Opis:  Kolorowa zaprawa do wznoszenia murów z cegieł licowych z jednoczesnym spoinowaniem oraz do murowania ogrodzeń, fundamentów, studzienek, ścian konstrukcyjnych i kominów z cegieł klinkierowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawą można również wypełniać fugi o szerokości do 30 mm między cegłami i płytkami elewacyjnymi. Dzięki zastosowaniu nanododatków jest odporna na powstawanie wykwitów solnych. Zaprawa jest składnikiem nanosystemu do klinkieru.

Produkty (0)