Preparat do uszczelniania betonu XYPEX PATCH

Rodzaj powłoki : mikrozaprawa cementowa (mieszanka na bazie cementu hydraulicznego do tamowania wycieków i uszczelnień liniowych)
Rodzaj obciążenia : wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym
Skład : cement hydrauliczny, aktywne substancje chemiczne
Postać : szary proszek
Wodoszczelność [MPa] : 0,8
Temperatura stosowania [°C] : > 0
Odporność termiczna [°C] : od -32 do +130 (stałe),
od -185 do +1530 (okresowo)
Gęstość [kg/dm³] : 1,05 ± 0,05
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : ≥ 1,5
Chemoodporność : brak zmian w środowisku 3 ≤ pH ≤ 11, okresowo 2 ≤ pH ≤ 12
Zawartość jonów chlorkowych [%] : < 0,05
Kolor : szary
Proporcje mieszania [dm³/kg] : 1,0/3,5
Ilość warstw : 1
Zużycie [kg/m²] : od 1,5 do 2,5 kg/mb rysy
Czas utwardzania [h] : 0,07-0,15 (4,0-9,0 min)
Trwałość [m-c] : 12
Przechowywanie : w suchych pomieszczeniach w temp. min. +7°C
Opakowanie : 25 kg, 5 kg (pojemnik)
Normy, certyfikaty, aprobaty : dostępne u dystrybutora
Opis: 
Preparat do uszczelniania betonu XYPEX PATCH'N PLUG to krystalizujący, bezskurczowy cement hydrauliczny do napraw betonu oraz uszczelniania przecieków wody o minimalnej wodoszczelności 0,8 MPa. Odznacza się szybkim czasem wiązania. Stosowany do zamykania rys, pęknięć, styków, raków i uszkodzeń betonu.

Produkty XYPEX dzięki aktywnym chemicznie substancjom, których nośnikiem jest woda zawarta w betonie, reagują ze związkami chemicznymi cementu oraz pozostałościami po hydratyzacji cementu. W wyniku tego powstają nierozpuszczalne, trwałe formacje kryształów w postaci gęstego rusztu krystalicznego, który wypełniając pory i kapilary uszczelnia beton.

Produkty (0)