Program I.T.I. – INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE

Dane techniczne:

Opis: 

I.T.I., czyli INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE to podręczny kalkulator dla inżynierów branży budowlanej oraz instalatorskiej. Program zaprojektowany został jako zestaw modułów podzielonych na 3 kategorie: Budownictwo ogólne, Konstrukcje i Instalacje. Posiada on także bezpłatny moduł BASIC, zawierający użyteczne narzędzia obliczeniowe. Obecnie program składa się ze 120 modułów.Część BUDOWNICTWO OGÓLNE zawiera 34 moduły obejmujące m.in. następujące zagadnienia:

Obciążenia
Obciążenia stałe, użytkowe, oblodzeniem, pojazdami, wiatrem i śniegiem wg norm PN.

Statyka
Belki ciągłe (16 schematów).
Rama prostokątna (12 schematów).

Stal
Blachy trapezowe.
Ściskanie i rozciąganie osiowe wg PN-90/B-03200.
Zginanie dwukierunkowe wg PN-90/B-03200.
Zginanie dwukierunkowe ze ściskaniem i rozciąganiem wg PN-90/B-03200.

Żelbet
Stropy gęstożebrowe Teriva (4.0/1/2/3; 6.0; 8.0).
Schody płytowe.
Ściskanie mimośrodowe i zginanie wg PN-B-03264:2002.

Drewno
Dachy jętkowe.
Zginanie z siłą osiową wg PN-B-03150:2000.
Ściskanie mimośrodowe wg PN-B-03150:2000.

Grunty
Nośność gruntu jednorodnego pod stopą i ławą fundamentową wg PN-81/B-03020.

Inne
Parametry materiałów (stale, żelbet, drewno) wg starych i nowych norm.Część KONSTRUKCJE zawiera 34 moduły obejmujące m.in. takie zagadnienia jak:

Obciążenia
Obciążenia stałe, użytkowe, śniegiem i wiatrem wg norm PN-EN 1991-1-1:2004.

Statyka
Łuki paraboliczne (12 schematów).
Cięgna (5 schematów złożonych).
Płyty prostokątne (11 schematów, w tym 9 złożonych) i okrągłe (15 schematów).

Stal
Długość wyboczeniowa słupów stalowych.
Połączenia nakładkowe wg PN-90/B-03200.

Żelbet
Ugięcia stropu płytowo-słupowego; Metoda CEB.
Ściskanie ze zginaniem wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2.
Zginanie jednokierunkowe wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2.

Drewno
Dźwigary dwutrapezowe i jednotrapezowe wg PN-B-03150:2000.
Belki złożone z zastosowaniem łączników mech wg PN-B-03150:2000.

Dział Grunty
Ustalanie współczynników Winklera dla fundamentów.

Głębokość zabicia ścianki szczelnej.


Inne
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie wg PN-B-03002:2007.Część INSTALACJE zawiera 32 moduły obejmujące projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych, m.in.:

Woda
Przeciętne zużycie wody wg rozporządzenia MI z dnia 14.01.2002 r.
Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego.
Obliczenia zapotrzebowania na wodę.
Dobór rurociągu wodociągowego.

Kanalizacja
Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego.
Obliczanie pojemności zbiorników bezodpływowych.
Wyznaczanie pojemności zbiornika anaerobowego, długości drenażu rozsączającego, powierzchni zlewni zredukowanej, ilości wód deszczowych.
Obliczanie wielkości separatorów tłuszczów dla kuchni i zakładów przetwórstwa mięsnego.
Obliczanie wielkości separatorów substancji ropopochodnych.
Dobór rurociągu kanalizacyjnego.
Wyznaczanie przepływów przez kanały otwarte.

Gaz
Zapotrzebowanie na gaz dla budynku.
Obliczanie kubatury pomieszczenia dla zainstalowanych urządzeń gazowych.

Ogrzewanie
Dobór średnicy rurociągu centralnego ogrzewania.
Pojemność zamkniętego naczynia wzbiorczego.
Dobór mocy nagrzewnicy.
Pojemność zasobnika wody grzewczej.

Wentylacja
Obliczanie strumienia objętości powietrza wentylacyjnego różnymi metodami.
Dobór wymiarów kanałów wentylacyjnych.
Bilans powietrza wentylacyjnego.
Obliczanie strumienia powietrza wentylacyjnego przez okap wg VDI 2025.

Klimatyzacja
Dobór średnic rurociągów wody lodowej.
Dobór mocy chłodnicy.Część BASIC to podręczna biblioteka 20 modułów i tablic inżynierskich z zakresu mechaniki, fizyki, matematyki i budownictwa. Jest podzielone na trzy rozdziały zawierające m.in.:

Podręczne
Kalkulator.

Matematyka
Układy równań do 5 niewiadomych.
Pierwiastki wielomianów do 20 stopnia.
Operacje na macierzach.
Charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe 32 figur płaskich.
Statystyka.
Wykresy funkcji.

Budownictwo
Belki jednoprzęsłowe – 24 schematy statyczne.
Tablica profili stalowych.
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród.
Wyznaczanie parametrów geotechnicznych gruntów spoistych i sypkich wg PN-81/B-03020.