GIMSGEO – Monitoring geodezyjny

Dane techniczne:

Opis: 
Program Monitoring geodezyjny stanowi część pakietu programów webowych GIMSGEO (www.gimsgeo.pl). Monitoring geodezyjny obejmujący pomiary powierzchniowe punktów obserwacyjnych z wykorzystaniem metod klasycznych oraz pomiarów GPS stanowi jedną z podstawowych metod stosowanych w szeroko rozumianym monitoringu geotechnicznym dotyczącym obserwacji zachowania się podłoża i konstrukcji geotechnicznych. W metodach tych obserwacji poddaje się przemieszczenie punktów pomiarowych w poziomie oraz pionie. Monitoring geodezyjny obejmuje m.in. pomiary przemieszczeń konstrukcji oporowych, osiadania nasypów drogowych i kolejowych, monitoring osuwisk oraz skarp nasypów, itp.

Program pozwala na opracowanie wyników pomiarów geodezyjnych (X, Y, Z) oraz przedstawienie zmian położenia punktów pomiarowych w czasie. Wyniki prezentowane są za pomocą danych liczbowych podsumowujących wyniki oraz wykresów.

WPROWADZANIE DANYCH
Dodawanie i edycja danych odbywa się poprzez dedykowany edytor desktopowy.

PROGRAM POZWALA NA:
●  prezentację wyników pomiarów za pomocą wykresów (zmiana wysokości punktów, przemieszczenia punktów w kierunku X i Y wraz z kierunkami świata, przebieg poszczególnych przemieszczeń w czasie),
●  prezentację podsumowania wyników w formie tabeli zawierającej: informacje o danych referencyjnych, wynikach bieżącego pomiaru, aktualnym przemieszczeniu punktu pomiarowego w stosunku do danych referencyjnych z określeniem czasu pomiaru, aktualnych wartościach przemieszczeń w kierunkach X,Y,Z oraz prędkości przemieszczeń w poszczególnych kierunkach wyrażonej w mm/m-c,
●  mapa wektorów przemieszczeń całkowitych reperów w formacie DXF.